Smart trafikstyrning

Trafiken och resandet i staden ökar i takt med en växande befolkning. Det medför nya utmaningar för alla som bor inom och rör sig genom Stockholm.

 

Projektet Smart trafikstyrning arbetar med att testa och utvärdera nya sätt att planera och styra trafiken i Stockholm på ett effektivare sätt.

Stockholms stads trafikstyrning är redan avancerad men problemet är att trafiken till stor del styrs utifrån historiska data. Genom att ta nästa steg och istället använda realtidsdata skapas nya möjligheter att öka framkomligheten i stockholmstrafiken.

Projektet utforskar också möjligheten att ersätta de nedgrävda slingor som styr trafiksignalerna med ny teknik för så kallad ovanmarkdetektering, dvs en sensor som är placerad på en stolpe. Samma sensor ska även samla in trafikdata och annan data i gatumiljön. Den insamlade data ska delas till andra verksamheter och aktörer i staden.

Dagens slingor kräver omfattande och kostsamt underhåll som också påverkar framkomligheten när gator stängs av vid reparationer.

Projektet kommer att genomföra pilotförsök med smart trafikstyrning på flera håll i Stockholms innerstad.

Pågående tester av smart trafikstyrning i Stockholm.

Mer smart trafikstyrning i Stockholms stad (.pdf)

(Klicka på bilden)

 

Smart trafikstyrning i sociala medier

”I dag har de blå bussarna utrustning som skickar en signal till trafiksignalen när de ligger efter tidtabellen och då får de prioritet i trafiken” – SVT-inslag om smart trafikstyrning i Stockholm.