Smart trafikstyrning

Trafiken och resandet i staden ökar i takt med en växande befolkning. Det medför nya utmaningar för alla som bor inom och rör sig genom Stockholm.

Projektet Smart trafikstyrning testar och utvärderar nya sätt att planera och styra trafiken i Stockholm på ett effektivare sätt och samtidigt bidra till den smarta och uppkopplade staden. Stockholms stads trafikstyrning är redan avancerad men problemet är att trafiken till stor del styrs utifrån historiska data. Genom att istället använda realtidsdata skapas nya möjligheter att öka framkomligheten i Stockholmstrafiken.

Smart trafikstyrning är ett samarbete mellan Stadsledningskontoret och Trafikkontoret inom Stockholm stad. Projektet är uppdelat i sex delprojekt och genomför under 2019 och 2020 tester med nya typer av lösningar på Kungsholmen i Stockholms innerstad.
Pågående tester av smart trafikstyrning i Stockholm.

Mer smart trafikstyrning i Stockholms stad (.pdf)

(Klicka på bilden)

 

Smart trafikstyrning i sociala medier

”I dag har de blå bussarna utrustning som skickar en signal till trafiksignalen när de ligger efter tidtabellen och då får de prioritet i trafiken” – SVT-inslag om smart trafikstyrning i Stockholm.