Smart trafikstyrning

Trafiken och resandet i staden ökar i takt med en växande befolkning. Det medför nya utmaningar för alla som bor inom och rör sig genom Stockholm.

Film – Smart trafikstyrning

Trafiken och resandet i staden ökar i takt med en växande befolkning. Det medför nya utmaningar för alla som bor inom och rör sig genom Stockholm.

Projektet Smart trafikstyrning har testat och utvärderat nya sätt att planera och styra trafiken i Stockholm på ett effektivare sätt och samtidigt bidra till den smarta och uppkopplade staden. Stockholms stads trafikstyrning är redan avancerad men trafiken styrs till stor del styrs utifrån historiska data. Genom att istället använda realtidsdata skapas nya möjligheter att öka framkomligheten i Stockholmstrafiken.

Smart trafikstyrning är ett samarbete mellan stadsledningskontoret och trafikkontoret inom Stockholm stad. Projektet pågick 2018-2020 och var uppdelat i sex delprojekt där nya typer av lösningar testades på Kungsholmen i Stockholms innerstad.

Arbetet med trafikstyrning drivs vidare, bland annat inom Projekt Hornsgatan.

Läs mer om delprojekten nedan och i rekommendationsrapporten för fortsatt arbete.

Rapporter från projektet

Slutrapport Smart trafikstyrning 1.0

Projektet Smart trafiktyrnings Rekommendationsrapport 1.0

Mer smart trafikstyrning i Stockholms stad (.pdf)

(Klicka på bilden)

 

Smart trafikstyrning i sociala medier

Stockholm testar realtidsflöde för bättre trafikstyrning. Läs artikeln på sida 16-17.

 

”I dag har de blå bussarna utrustning som skickar en signal till trafiksignalen när de ligger efter tidtabellen och då får de prioritet i trafiken” – SVT-inslag om smart trafikstyrning i Stockholm.