Våra testbäddar

En strategisk förutsättning för att tillsammans med andra kunna lära för framtiden är våra etablerade testbäddar. Här kan våra organisatoriska, tekniska eller sociologiska frågor testas, utvärderas och utvecklas. Tillsammans med industri, akademi och andra kommuner och myndigheter kan vi här ta samlade grepp för att lära mer om gemensamma frågor.

En viktig del av stadens arbete med innovation sker i våra testbäddar. Det är platser och organisationer särskilt riggade för att smidigt kunna vara en del av innovations- och forskningsprojekt. Testbäddarna blir ofta en mötesplats för lärande i gränssnittet mellan staden, akademin och näringslivet. De olika testbäddarna har olika fokus och olika tidshorisonter.

För verksamhetsnära utveckling har vi exempelvis etablerat Verklighetslabbet, som utforskar utmaningar inom omvårdnad och framtidens äldreomsorg. För att lösa utmaningar kopplade till trafik, utsläpp och buller finns Innovationszon Hornsgatan och Kista Science City. För att bygga framtidens stadsdelar lär vi oss och utvecklar våra verksamheter i exempelvis Norra Djurgårdsstaden och Fokus Järva.