Pågående projekt

Här har vi samlat en del av det arbete som pågår i det gemensamma arbetet för den smarta staden.

Projekt Hornsgatan

Hornsgatan används som en testbädd för en rad innovativa projekt, som ska lära oss mer om vad vi behöver göra för att styra trafiken smartare och minimera miljöföroreningar.

För att kunna använda nya parametrar för att styra trafiksignaler används Hornsgatan. De nya parametrarna kan handla om utsläppsnivåer, trafikhastighet eller fordonsslag i trafik, som kan mätas med sensorer som redan finns längs sträckan.

För att följa trafikens miljödata i realtid pågår samverkansprojektet SIM, där Stockholms Stad tillsammans med Kista Science City, KTH och forskningsinstitutet RISE etablerat realtidsmätning av antal fordon, hastighet, klimatpåverkan och partikelhalter. Realtidsdatan används redan nu för att analysera trafiken, men man undersöker också hur data av denna typ ska kunna delas mellan centrala plattformar och verksamhetssystem.

Reduce, reuse, recycle Norra Djurgårdsstaden

En bättre, renare sopsortering och utökad delningsekonomi med minskade klimatutsläpp som följd. Det är målet för projektet i Norra Djurgårdsstaden, där ny IoT-infrastuktur i förlängningen ska skalas upp och användas i hela stadsdelen.
Projekt Reduce, Reuse, Recycle, Stockholm Vatten och Avfalls hemsida

Värmeoptimering i lägenheter

För att effektivisera energianvändning och säkerställa ett jämnt inomhusklimat, får drygt 20 000 lägenheter smart värmestyrning. Genom att flytta värmestyrningen från utomhustemperaturen till inomhustemperaturen ska man spara ca sex procent av energin.
Energianvändning, Stockholmshems hemsida

Smarta lås/Nyckelfri hemtjänst

Stadens brukare av hemtjänst får förbättrad säkerhet och utförare av hemtjänst får förenklad logistik genom att man installerar smarta lås. Istället för att lämna sin nyckel till hemtjänsten, får hemtjänsten tillgång till bostaden genom ett smart låstillbehör som säkerställer att enbart behörig personal har tillträde.
Nyckelfri hemtjänst ger tryggare omsorg, Äldreförvaltningens hemsida

Bättre inomhusklimat i stadens skolor och förskolor

För att ge elever och lärare ett bra inomhusklimat finns tusentals sensorer uppkopplade i klassrum och skolfastigheter. Genom att mäta koldioxid och temperatur kan man med hjälp AI förutse hur man ska reglera värme och ventilation för bästa miljö i lokalerna, samtidigt som man sparar energi.
Bättre inomhusmiljö med AI-driftsystemet SOLIDA, SISABS hemsida

Smarta papperskorgar i Kista

Genom att mäta fyllnadsgraden i papperskorgar i stadsmiljön kan man anpassa avfallshanteringen efter verkliga behov. Med detta kan man minska nedskräpningen, minska miljöpåverkan och minska kostnader för verksamheten.
Internet of Things bäddar för smartare sophantering i Rinkeby-Kista, Urban ICT Arenas hemsida