Samarbeten

Stockholms stad deltar i ett flertal samarbeten med akademi, näringsliv och andra kommuner för att delta i forskning, lära av andra och dela med oss av erfarenheter.

Urban ICT Arena

Tillsammans med bland annat KTH, Stockholms Universitet, RISE, Region Stockholm och ett antal framstående företag har en testbädd etablerats i Kista. Den möjliggör forskning kring intelligenta trafiksystem, miljöpåverkan och mobilitet såsom självkörande fordon och drönare.
Urban ICT Arenas hemsida

Senseable Stockholm Lab

I samarbete med KTH och MIT Massachusetts Institute of Technology utforskar vi nya dimensioner av den smarta staden: energiproduktion och effektivitet, miljöövervakning, hantering av vatten och avfall, folkhälsa, rörlighet i staden och förvaltning. Med forskning inom IoT och AI som bas bygger vi kunskap om staden och människorna i den.
Senseable Stockholm Labs hemsida

Smart City Labs

En av de stora utmaningarna i arbetet med den smarta staden är att dela data mellan kommunens olika aktörer och med externa partners på ett säkert, strukturerat och effektivt sätt. Inom Smart city Labs får kommuner och regioner en bredare samverkan för att bygga upp de tekniska och organisatoriska förutsättningar som krävs.
Smart City Labs hemsida

AI Sweden 

Med mer än 100 partners inom privat och offentlig sektor har AI Sweden som syfte att generera verktyg och resurser för att öka takten i att använda AI för samhället, konkurrenskraften och för medborgarna i Sverige. Genom AI Sweden har vi tillgång till ett brett nätverk, projekt och forskning som ligger i framkant och möjligheten att starta egna innovativa projekt.
AI Swedens hemsida

Openlab

Openlab är ett kreativt center för samhällsförbättrande innovation i Stockholmsregionen. Tillsammans med ledande aktörer i regionen skapar man förutsättningar för nytänkande lösningar som förbättrar livskvalitén för dem som bor här. Genom öppen innovation, lekfullt allvar och modet att testa förslag tidigt har man blivit experter på samverkan och designmetoder för innovation i offentlig sektor.
Openlabs hemsida

Digital Futures

Stockholm stad är en strategisk partner till Digital Futures, vars vision är att forma ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart samhälle genom digital transformation. Grundat av KTH, RISE, Stockholms universitet, med fokus på ledande forskning, att stärka människor och att bygga gemenskap skapar man förutsättningar för forskning och nätverkande mellan industri, akademi och offentlig sektor.
Digital Futures hemsida

Viable Cities

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med fokus på övergången till klimatneutrala och hållbara städer. Programmets uppdrag är klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Medlemmar är bland annat 23 svenska kommuner, som definierat sin väg mot klimatneutralitet i klimatkontrakt. En stor mängd myndigheter, företag, ideburna aktörer och akademiska institutioner och forskningsinstitut deltar också.
Viable Cities hemsida