Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för webbplatsen smartstad.stockholm

Stockholms stad står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

På den här sidan beskriver vi:

  • hur webbplatsen smartstad.stockholm uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
  • eventuella kända tillgänglighetsproblem
  • hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Så gör du om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver information från webbplatsen i något annat format än det som webbplatsen erbjuder kan du kontakta oss.

funktion.stockholmsmartstad@stockholm.se

Svarstiden är normalt två arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet, Myndigheten för digital förvaltning

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Problem vid användning av hjälpmedel för bland annat uppläsning av innehåll

  • Det är besvärligt att använda mobilmenyn för användare som navigerar med tangentbordet eftersom den inte hamnar på rätt ställe i tabbordningen. Med skärmläsare och för användare som navigerar med tangentbordet hittar du menyn i slutet av sidans struktur efter att du fällt ut den på menyknappen i sidhuvudet. WCAG 2.4.3 (A).
  • Fokusframhävningen för användare som navigerar med tangentbordet är ibland otydlig och försvinner i enstaka fall helt. Kontrasterna ska förbättras. WCAG 1.4.11 (AA), 2.4.7 (AA).
  • Funktionen för att kommentera artiklar har några mindre brister som gör att den formellt sett inte uppfyller WCAG 1.3.1 (A), 1.3.5 (AA) och 4.1.2 (A).
  • Rubrikstrukturen på sökresultatsidan är inte helt korrekt, och även på sidor som listar artiklar är läsordningen kring rubrikerna inte helt korrekt. WCAG 1.3.1 (A).
  • Ett fåtal länkar skiljer sig i huvudsak enbart med färg från icke länkad text. WCAG 1.4.1 (A)
  • Ett par sidor innehåller information på engelska men detta är inte angett i koden. WCAG 3.1.2 (AA)

Slutlig bedömning av alla kända tillgänglighetsproblem fastställdes 8 maj 2020. Problemen planeras vara åtgärdade senast 31 december 2020.

Så har vi testat webbplatsen

En oberoende granskning av webbplatsen har genomförts av extern specialist på tillgänglighetsanpassning.

Den senaste mer genomgripande bedömningen gjordes 8 maj 2020.

Uppdaterad 2020-09-23