Stockholm – den smarta och uppkopplade staden

En smart stad är en hållbar stad, som utnyttjar digitalisering och ny teknik för att göra livet bättre för invånarna, för besökarna och för näringslivet. Vägen till att göra Stockholm till en smart och uppkopplad stad går genom innovation, öppenhet och uppkoppling.

I april 2017 antog kommunfullmäktige Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad som togs fram i dialog med stockholmarna. Målet med strategin är att Stockholm ska bli ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart genom innovativa digitala tjänster, öppenhet och uppkoppling.

Här kan du följa hur de första smart stad-projekten växer fram inom ramen för strategin.