Innovativ och smart stad

I den smarta staden använder vi digital teknik för att skapa en hållbar stad. Den smarta tekniken blir ett verktyg för stadens förvaltningar, bolag och stadsdelar att arbeta för stockholmarnas bästa. Verksamheterna i staden får tillgång till ny data och information i nya kombinationer. Detta kan användas till att förbättra tjänster, stärka stadens uppföljnings- och analysförmåga och möjliggöra delning av data både inom organisationen och till externa aktörer i form av öppen data.

I stadens kvalitetsprogram beskrivs hur vi i staden fortsätter arbetet med ”sakernas internet”, smart stad och innovation. Vi bygger vidare på det arbete som utförts och den kunskap som byggts upp under programtiden med Smart och uppkopplad stad. Det gör vi tillsammans i hela staden, förvaltningar och bolag. Genom att arbeta tillsammans med gemensamma verktyg och plattformar får vi staden att hänga ihop.

Här på sidan samlar vi projekt, pågående och avslutade, för att kunna dela våra erfarenheter och lärdomar vidare.