Stadens strävan att använda ny kunskap och nya idéer för att förändra och förbättra är lika gammal som staden själv.

Förändringstakten i samhället är hög. För staden är det viktigt att följa med i utvecklingen och tillvarata digitaliseringens möjligheter.

I den innovativa och smarta staden finns den digitala tekniken inbyggd på ett smart sätt i fastigheter, transportsystem och stadsmiljö och är en självklar del av alla stockholmares liv. Potentialen för innovationer tas tillvara med en genomtänkt användning av stora öppna datamängder – med höga krav på säkerhet och integritet. Detta kan användas till att förbättra tjänster, stärka stadens uppföljnings- och analysförmåga samt möjliggöra delning av data både inom organisationen och till externa aktörer. Den smarta tekniken blir ett verktyg för stadens förvaltningar och bolag att arbeta för stockholmarnas bästa.

Tillsammans för möjligheternas Stockholm.

I stadens kvalitetsprogram beskrivs hur innovation och digitalisering är viktiga delar i vårt gemensamma utvecklingsarbete. Vi bygger vidare på den kunskap som byggts upp under programtiden med Smart och uppkopplad stad.

Här på sidan samlar vi initiativ, pågående och genomförda, för att dela våra erfarenheter och uppmuntra till samverkan. Genom att utveckla gemensamma lösningar får vi staden att hänga ihop.