Trafikdata i realtid ger ökade innovationsmöjligheter

När trafikdata delas i staden och öppnas för andra att använda fritt, skapar det goda förutsättningar för att utveckla nya innovativa produkter och tjänster.

Insamling, användning och delning av data i realtid ger ytterligare möjligheter att utveckla smarta lösningar som bidrar till bättre trafikflöde, ökad trafiksäkerhet och hållbara resor i den smarta staden.

För att staden ska kunna hantera data i realtid behövs ny smart teknik, nya system och nya arbetsmetoder där flera olika aktörer och förvaltningar arbetar tillsammans. Målet är att skapa en ännu bättre trafikstyrning och ett mer effektivt flöde av data som inkluderar alla trafikanter.

Sedan mitten av november 2020 tillgängliggör projektet trafikdata i realtid från testerna med multifunktionssensorer i korsningen Sankt Eriksgatan/Fleminggatan i Stockholm på stadens Dataplattform för Öppna data (läs mer om det testet under multifunktionssensorer med AI).

Tanken är att så många som möjligt ska testa datamängden och se vad den kan användas till. Datamängden finns kvar till april 2021.

Länk till Stockholms stads Dataportal där trafikdata i realtid från testet med multifunktionssensorn delas: Stockholms stads dataportal

Artikel: Staden öppnar realtidsdata för första gången