Trafikstyrning med data om aktuellt trafikflöde ökar framkomlighet och säkerhet

Ingen vill behöva stå och vänta på röd signal när det inte finns några bilar i närheten. Med kameror som mäter trafikflödet i realtid kan väntetiderna vid korsningsvägar minskas.

Film – Trafikstyrda trafikplaneval

Idag styrs gröna signaler vid korsningar genom planeringsscheman baserade på historiska trafikflödesdata. Det betyder att trafiksignaler visar rött vid fasta tidpunkter även om trafiksituationen inte kräver det. Resultaten är onödigt långa väntetider för fotgängare och cyklister vilket riskerar att mina allmänhetens respekt för trafiksignaler och öka olycksrisken.

Med smart trafikstyrning baserad på realtidsdata anpassas de gröna signalerna till variationer i trafikflödet. Både köer och väntetider kan förkortas och trafiksäkerheten kommer att öka för alla.

Rapporter och underlag:

Projektet har genomfört tester med att byta tidplaner i signalreglerade korsningar efter aktuella trafikmängder istället för på förutbestämda tider. Som försöksområde har korsningarna vid Västerbroplan och Gjörwellsgatan/Rålambsvägen valts ut. Resultaten visar på restidsvinster för systemet i sin helhet. Buss-, gång- och cykeltrafiken blir vinnare medan biltrafiken får en mindre försämring.

Film – Smart trafikstyrning – Trafikstyrda tidplaneval