Dynamisk trafikkontroll kortar köer och minskar utsläpp

Staden och antalet trafikanter växer och behovet av resor och fungerande kollektivtrafik ökar alltmer.

Film – Dynamisk kapacitetsanpassning

Eftersom trafikutrymmet är begränsat försämras både framkomlighet och miljö av köer och ökade utsläpp. Det finns ett behov av effektivt trafikflöde och ökad framkomlighet för kollektivtrafiken i innerstaden.

En smart algoritm för trafikplanering testas nu för att förbättra trafikflödet för kollektivtrafik, cyklister och fotgängare. Den nya styrmetoden kan dynamiskt anpassa trafiksignalerna till den aktuella trafiksituationen.

Metoden förväntas bidra till kortare köer och reducerade restider. Det kan också möjliggöra trafikstyrning baserat på aktuella utsläppsnivåer för att förbättra luftkvaliteten i innerstaden.

Metoden har installerats och testats i en trafiksignalanläggning som styr delar av trafikflödet in till Sankt Eriksgatan på Kungsholmen. Resultaten visar på att effekterna är relativt små sett till hela trafiksituationen och de miljöproblem som biltrafiken orsakar men i relation till kostnaden är åtgärderna som prövas i projektet mycket effektiva, speciellt i de värsta trafiksituationerna.

Mer om projektet:

Artikel: ”Så kan smartare styrning av trafiksignaler flytta köer och öka framkomligheten i morgonrusningen”