Ett öppet och modernt system ger trafikstyrningen nya möjligheter

Stockholm ska bli världens smartaste stad och en smartare trafikstyrning är en del av detta.

För att få bättre trafiklösningar ska staden övergå till ett nytt styr- och övervakningssystem med öppna protokoll för skyltar, trafikräkning och trafiksignaler.

Det innebär att staden blir mindre leverantörsberoende och får större möjligheter att utveckla flera smarta lösningar och trafikfunktioner, tillsammans med statliga och regionala aktörer som Trafikverket och Trafikförvaltningen.

På längre sikt finns det även möjligheter att utveckla gemensamma smarta trafikstyrningslösningar i Norden.

Rapporter och underlag

I januari 2020 fattades beslut av den operativa styrgruppen för Smart trafikstyrning att rekommendera trafikkontorets teknikenhet att fatta ett beslut att successivt gå över till att använda sig av RSMP- protokollet och att ett eventuellt nytt styr- och övervakningssystem ska stödja detta protokoll.

Här kan du ta del av beslutsunderlaget.