Smart och uppkopplad belysning

Projekt Smart och uppkopplad belysning har under åren 2018-2020 arbetat med att modernisera en del av stadens utomhusbelysning genom ett pilotinförande i stadsdelen Spånga-Tensta.

Målet med projektet har bland annat varit ökad hållbarhet och minskade energikostnader, samt ökad trivsel och trygghet för medborgarna.

Trafikkontoret som äger belysningsanläggningen tar nu över och kommer med start i januari 2021 slutföra arbetet med att uppgradera belysningsanläggningen i pilotområdet och fortsätter även modernisera anläggningen i övriga delar av staden.

Seminarium

Informationssäkerhetsarbete i ett IoT-projekt

Rapporter från projektet

Slutrapport Smart och uppkopplad belysning 1.0

Smart och uppkopplad belysning – Projekterfarenheter och rekommendationer

Pilotprojekt Tensta – Typmiljöer, material och utvärdering

Rapport från Street and Area Lighting Conference 2019 – klicka på dokumentet: 

Mer om smart och uppkopplad belysning

Demo och invigning av effektbelysningen i Tensta

Välkommen på seminarium om Smart och uppkopplad belysning den 1 december

Hur kan stadens öppna och delade belysningsdata skapa värde för stockholmarna?

Avtal tecknat med Itron- i utvecklingen av stadens smarta belysning

Kan en stolppool vara lösningen?

Ljuskonst i Hjulsta – med hjälp av TechTensta och Hjulsta grundskola

Workshop om smart belysning på Openlab

Studiebesök i Köpenhamn – hur fungerar deras smarta belysning?