Smart och uppkopplad belysning

Projekt Smart och uppkopplad belysning har under åren 2018-2020 arbetat med att modernisera en del av stadens utomhusbelysning genom ett pilotinförande i stadsdelen Spånga-Tensta.

Målet med projektet har bland annat varit ökad hållbarhet och minskade energikostnader, samt ökad trivsel och trygghet för medborgarna.

Trafikkontoret som äger belysningsanläggningen har efter projektets avslutande slutfört arbetet med att uppgradera belysningsanläggningen i pilotområdet och fortsätter även modernisera anläggningen i övriga delar av staden.

Seminarium

Informationssäkerhetsarbete i ett IoT-projekt

Rapporter från projektet

Slutrapport Smart och uppkopplad belysning 1.0

Smart och uppkopplad belysning – Projekterfarenheter och rekommendationer

Pilotprojekt Tensta – Typmiljöer, material och utvärdering

Filmer

Smart och uppkopplad belysning

Smart and connected lighting (Eng)

Smart and connceted lighting tech (Eng)