Smart och uppkopplad belysning

Projektet Smart och uppkopplad belysning drevs 2017-2020, i syfte att modernisera och effektivisera stadens utomhusbelysning. Arbetet inom projektet är ett avstamp för att kunna ta nästa steg mot den smarta staden.

 

I framtiden kommer smarta belysningslösningar effektivt och estetiskt lysa upp Stockholm.

Stadens belysning styrs med basfunktioner som tänder och släcker anläggningen, medan en smart och uppkopplad belysning och består av LED-lampor och ett modernt system som styr belysningen.

Smart och uppkopplad belysning minskar energiförbrukningen och öppnar även för andra smarta funktioner. I framtiden kan lyktstolparna utrustas med sensorer för att samla in information om exempelvis luftkvalitet och trafikflöden.

Smartare belysningslösningar kan även bistå andra viktiga samhällsfunktioner som trafikstyrning, samla in olika typer av miljödata eller stötta vid räddningsinsatser. Det kan handla om att vägbelysningen hjälper till att förstärka utryckningsfordons blåljus för övrig trafik genom ett blinkande blått sken när utryckningsfordon närmar sig.

Projektet genomförde en pilot med smart och uppkopplad belysning i Spånga-Tensta, och med resultatet som utgångspunkt utvärderas aspekter som minskad energiförbrukning och upplevd trygghet bland medborgarna.

Rapport från Street and Area Lighting Conference 2019 – klicka på dokumentet: 

 

Mer om smart och uppkopplad belysning

Demo och invigning av effektbelysningen i Tensta

Välkommen på seminarium om Smart och uppkopplad belysning den 1 december

Hur kan stadens öppna och delade belysningsdata skapa värde för stockholmarna?

Avtal tecknat med Itron- i utvecklingen av stadens smarta belysning

Kan en stolppool vara lösningen?

Ljuskonst i Hjulsta – med hjälp av TechTensta och Hjulsta grundskola

Workshop om smart belysning på Openlab

Studiebesök i Köpenhamn – hur fungerar deras smarta belysning?

Dörren till Tech Tensta alltid öppen