Smart och uppkopplad belysning

I framtiden kommer smarta belysningslösningar effektivt och estetiskt lysa upp Stockholm.

 

Projektet Smart och uppkopplad belysning ska modernisera och effektivisera stadens utomhusbelysning.

Idag kan belysningen endast styras med basfunktioner som tänder och släcker anläggningen. En smart och uppkopplad belysning och består av LED-lampor och ett modernt system som styr belysningen.

Smart och uppkopplad belysning minskar energiförbrukningen och öppnar även för andra smarta funktioner. I framtiden kan lyktstolparna utrustas med sensorer för att samla in information om exempelvis luftkvalitet och trafikflöden.

Smartare belysningslösningar kan även bistå andra viktiga samhällsfunktioner som trafikstyrning, samla in olika typer av miljödata eller stötta vid räddningsinsatser. Det kan handla om att vägbelysningen hjälper till att förstärka utryckningsfordons blåljus för övrig trafik genom ett blinkande blått sken när utryckningsfordon närmar sig.

Projektet ska genomföra en pilot med smart och uppkopplad belysning i Spånga-Tensta. Piloten kommer bland annat att utvärdera aspekter som minskad energiförbrukning och upplevd trygghet bland medborgarna.

 

Rapport från Street and Area Lighting Conference 2019 – klicka på dokumentet: 

 

Mer om smart och uppkopplad belysning

Avtal tecknat med Itron- i utvecklingen av stadens smarta belysning

Kan en stolppool vara lösningen?

Ljuskonst i Hjulsta – med hjälp av TechTensta och Hjulsta grundskola

Workshop om smart belysning på Openlab

Studiebesök i Köpenhamn – hur fungerar deras smarta belysning?

Dörren till Tech Tensta alltid öppen