Smart och uppkopplad belysning

I framtiden ska smarta belysningslösningar effektivt och estetiskt lysa upp Stockholm.

 

Projektet Smart och uppkopplad belysning ska modernisera och effektivisera stadens belysning.

Smartare belysningslösningar handlar om att bygga upp ett modernt styrsystem med uppkopplade lyktstolpar med smarta funktioner. Lösningar där till exempel sensorer kan användas för att samla in information om miljö, luftkvalitet och trafikflöden. Staden kommer också minska energiförbrukningen genom byte till LED-belysning.

Projektet ska genomföra ett pilotförsök med smart och uppkopplad belysning inom Spånga Tensta stadsdelsförvaltning.

Smart och uppkopplad belysning kan också stötta viktiga samhällsfunktioner som trafikstyrning, miljödata och räddningsinsatser.

Liknande tillämpningar finns i innovationsprojektet GrowSmarter och i andra smarta städer i Europa. Det kan exempelvis handla om att vägbelysningen hjälper till att förstärka utryckningsfordons blåljus för övrig trafik genom ett blinkande blått sken när utryckningsfordon närmar sig.

Rapport från Street and Area Lighting Conference 2019 – klicka på dokumentet: 

 

Mer om smart och uppkopplad belysning

Avtal tecknat med Itron- i utvecklingen av stadens smarta belysning

Kan en stolppool vara lösningen?

Ljuskonst i Hjulsta – med hjälp av TechTensta och Hjulsta grundskola

Workshop om smart belysning på Openlab

Studiebesök i Köpenhamn – hur fungerar deras smarta belysning?

Dörren till Tech Tensta alltid öppen