Bild på lysande trafik lyktstolpar

Uppdrag och mål

Projektet Smart och uppkopplad belysning har drivits från stadsledningskontoret tillsammans med trafikkontoret.

Projektet grundades i verksamhetsbehovet att modernisera den belysnings­anläggning som trafikkontoret ansvarar för. Idag bygger ljusstyrningen på att en signal skickas ut med ett kommando om att slå på eller av ljuset. Nackdelen med dagens enkelriktade styrsystem är att kommunikationen bara går åt ett håll. Det finns ingen möjlighet att få information om att en säkring har lösts ut eller att en armatur inte lyser. Stockholms stad är därför idag helt beroende av att medborgare rapporterar in fel på en ljuskälla eller att fel upptäcks via de planerade kontroller som görs.

Projektets uppdrag var att effektivisera och modernisera en del av Stockholms stads belysningsanläggning med hjälp av ny teknik. Med ett modernt styrsystem med tvåvägskommunikation ökar möjligheterna att styra och övervaka belysningen mer effektivt. Med ny teknik kan belysningen anpassas mer till lokala behov, det blir möjligt att vara mer proaktiv och planera för drift- och underhållsarbetet. Med effektivare drift och underhåll kan kostnaderna hållas nere.

Smart och uppkopplad belysning öppnar även upp för möjligheten att använda anläggningen för andra smarta funktioner. Lyktstolparna kan utrustas med sensorer som kan samla in information om exempelvis luftkvalitet och rörelseflöden.

Projektet ska bidra till den övergripande strategin Stockholm som smart och uppkopplad stad och har flera uttalade effektmål för ökad ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Det handlar bland annat om:

  • kostnadseffektivitet med effektivare underhåll och minskat antal transporter,
  • minskade energikostnader och energiförbrukning genom byte till behovsanpassad LED-belysning,
  • längre livslängd och lägre klimatpåverkan med LED.

Projektet ska också bidra till ökad trivsel och social hållbarhet. Stockholms stad har genomfört undersökningar som visar att ljussättningar och gatlyktor kan bidra till en ökad trygghetupplevelse. Projektet har därför mål för:

  • bibehållen eller ökad upplevd trygghet med behovsanpassad belysning samt
  • ökad invånarupplevelse och utnyttjande av det offentliga rummet efter mörkrets inbrott.

Projektplan

Projektplan – Smart uppkopplad belysning