Bild på lysande lyktstolpar i park

Resultat och insikter

Digitalisering och vägen mot den smarta staden ställer krav på att arbeta tillsammans, både mellan förvaltningar i staden men också tillsammans med leverantörer, för att gemensamt lösa tekniska utmaningar.

Det tar tid att samarbeta, att involvera många parter och att förankra arbetet med de intressenter som finns knutna till projektet men det är också samarbete som kan leda till förändring.

Utifrån strategin har projektet haft många utmaningar med ny teknik och har drivit på utveckling för standarder. Det finns idag olika standarder men framförallt erbjuder leverantörerna helhetslösningar som har inlåsningseffekter till en specifik leverantör, något som inte har varit ett alternativ för att kunna bygga en flexibel lösning. Marknaden för Internet of Things är på det sättet fortfarande omogen. Det krävs fler möjliga standarder för att kunna strömma data genom olika komponenter och enheter och från olika leverantörer i en IoT-lösning.

Staden har påbörjat resan med att modernisera belysningsanläggningen. Ett steg som gjorts på den vägen är att ställa krav på standarder. Trafikkontoret, som förvaltar belysningsanläggningen, är idag medlem i TALQ-konsortiet och ställer krav vid inköp av enheter att de är anpassade för Zhagabook 18. Om fler kommuner och städer följer vägvalen kommer en leverantörsoberonde lösning vara möjlig i framtiden. Det trafikkontoret kommer att bygga vidare på är:

  • En lösning som bygger på gemensamma industristandarder
  • En lösning som kan skalas upp till andra delar av staden
  • En lösning som har komponenter som är möjliga att byta ut för att kunna följa teknikutvecklingen

Rapporter

I rapporten Smart och uppkopplad belysning: Projekterfarenheter och rekommendationer för fortsatt arbete sammanställs projektets lärdomar och rekommendationer för fortsatt arbete med belysning och den smarta staden.

Smart och uppkopplad belysning – Projekterfarenheter och rekommendationer för fortsatt arbete

Reportagefilmer

I reportagefilmerna nedan berättar projektmedlemmar om pilotinförandet och de utmaningar som projektet stött på i arbetet med att skapa en smart och uppkopplad belysningslösning.

Seminarium – Informationssäkerhetsarbete i ett IoT-projekt

Den 9 mars 2021 organiserade projekt Smart och uppkopplad belysning ett 2 timmars seminarium om projektets erfarenheter med att arbeta med informationssäkerhet i en komplex teknisk lösning med många komponenter. Det arbetet har vi dokumenterat och beskriver i form av en överskådlig process för alla de moment som krävs för att ta fram en säker IoT-lösning.

Seminariet hölls digitalt via Skype och hade drygt 90 deltagare. Deltagarna var Stockholms stads informationssäkerhetsansvariga, dataskyddsombud och ett antal personer som själva driver eller är intresserade av att driva IoT-projekt. Vi hade även deltagare från Eskilstuna kommun med som ville veta mer om hur Stockholms stad arbetar med informationssäkerhet.

Informationssäkerhetsarbete i ett IoT-projekt