Resultat och insikter

Bild på lysande lyktstolpar i park

Digitalisering och vägen mot den smarta staden ställer krav på att arbeta tillsammans, både mellan förvaltningar i staden men också tillsammans med leverantörer, för att gemensamt lösa tekniska utmaningar.

Det tar tid att samarbeta, att involvera många parter och att förankra arbetet med de intressenter som finns knutna till projektet men det är också samarbete som kan leda till förändring.

Utifrån strategin har projektet haft många utmaningar med ny teknik och har drivit på utveckling för standarder. Det finns idag olika standarder men framförallt erbjuder leverantörerna helhetslösningar som har inlåsningseffekter till en specifik leverantör, något som inte har varit ett alternativ för att kunna bygga en flexibel lösning. Marknaden för Internet of Things är på det sättet fortfarande omogen. Det krävs fler möjliga standarder för att kunna strömma data genom olika komponenter och enheter och från olika leverantörer i en IoT-lösning.

Staden har påbörjat resan med att modernisera belysningsanläggningen. Ett steg som gjorts på den vägen är att ställa krav på standarder. Trafikkontoret, som förvaltar belysningsanläggningen, är idag medlem i TALQ-konsortiet och ställer krav vid inköp av enheter att de är anpassade för Zhagabook 18. Om fler kommuner och städer följer vägvalen kommer en leverantörsoberonde lösning vara möjlig i framtiden. Det trafikkontoret kommer att bygga vidare på är:

  • En lösning som bygger på gemensamma industristandarder
  • En lösning som kan skalas upp till andra delar av staden
  • En lösning som har komponenter som är möjliga att byta ut för att kunna följa teknikutvecklingen

Rapporter

I rapporten Smart och uppkopplad belysning: Projekterfarenheter och rekommendationer för fortsatt arbete sammanställs projektets lärdomar och rekommendationer för fortsatt arbete med belysning och den smarta staden.

Smart och uppkopplad belysning – Projekterfarenheter och rekommendationer för fortsatt arbete

Reportagefilmer

I reportagefilmerna nedan berättar projektmedlemmar om pilotinförandet och de utmaningar som projektet stött på i arbetet med att skapa en smart och uppkopplad belysningslösning.