Tekniska förutsättningar att hantera data från sensorer

Projektet Tekniska förutsättningar har haft som mål att säkerställa viktig teknik som behövs för att staden ska kunna hantera Internet of Things (IoT).

Film – Tekniska förutsättningar för den smarta staden

Projekt Tekniska förutsättningar har drivits inom programmet Smart och uppkopplad stad mellan 2018 och 2020. Projektet har fokuserat på de tekniska förutsättningar som behövs för att staden ska kunna hantera Internet of Things (IoT) och har arbetat med att ta fram en kravställning för en central IoT-plattform, påbörjat upphandlingen genom en konkurrenspräglad dialog och tagit fram vägledningar för stadens kommande IoT-projekt. I och med att programmet stängde drivs nu arbetet vidare med etablering av den centrala IoT-plattformen i Projekt IoT Stockholm.

Projekt IoT Stockholm

IoT handlar om att hantera sensorer och enheter som samlar in data. För att kunna ta tillvara data som samlas in krävs bland annat ett system som har förmågan att ta emot och tillgängliggöra strömmad data. Det har därför varit en stor och viktig del av projektet att identifiera vilka förmågor stadens IoT-plattform ska ha och vilka krav som måste ställas för att staden ska få en central IoT-plattform som är säker, robust och flexibel.

En annan viktig del av projektets arbete har varit att samla de erfarenheter som har gjorts under programtiden i de verksamhetsprojekt som har drivits i programmet. Gemensamt med projekten har följande dokument tagits fram:

Allt för att skapa förutsättningar för Stockholm att bli en smart och innovativ stad.