Tekniska förutsättningar

Projektet Tekniska förutsättningar har som mål att säkerställa viktig teknik som behövs för att staden ska kunna hantera Internet of Things (IoT).

Plattformen ska ge staden en ökad förmåga att hantera datainsamling i realtid, analys av strömmande data, data delning (öppna och delade data) samt möjliggöra analys av mycket stora mängder data. Allt för att skapa förutsättningar för Stockholm att bli en smartare stad.

 

IoT-lösningar som tas fram ska använda stadens gemensamma kommunikationsinfrastruktur. Plattformen ska säkerställa högt integritetsskydd, informationssäkerhet, robusthet och flexibilitet.

Tillsammans med systerprojektet “Öppna och delade data” kommer plattformen att vara navet för att utveckla gemensamma standarder för hur staden kan tillgängliggöra data för invånare, företag och besökare i Stockholm. Målet är att utveckla insikter för att utveckla stadens verksamheter och att göra det enklare att ta fram innovativa tjänster för ett smartare Stockholm.

 

Mer om tekniska förutsättningar

Stockholms stads CTO: digitalisering kommer vara den största förändringsfaktorn i samhället i minst tio år till