Tekniska förutsättningar

Projekt Tekniska förutsättningar har till uppgift att utveckla en stadsövergripande plattform för Internet of Things (IoT).

Den kommande plattformen ska även kunna hantera digitala tekniker som artificiell intelligens (AI) och kunna dela data till medborgare och företag.


En viktig uppgift är att säkerställa att plattformarna uppfyller befintliga och kommande krav på integritetsskydd, flexibilitet och robusthet.

Gemensamma standarder ska tas fram för hur data ska användas och vidareutvecklas, hur stockholmarna enkelt får tillgång till stadens data och hur andra aktörer ska kunna utveckla fler innovativa tjänster med hjälp av stadens data.

Mer om tekniska förutsättningar

Stockholms stads CTO: digitalisering kommer vara den största förändringsfaktorn i samhället i minst tio år till