IoT Stockholm

Allt fler saker i vår stadsmiljö, i våra fastigheter och i våra lokaler kopplas upp mot internet och skapar på så sätt ett dataflöde i realtid. Det kallar vi för Sakernas internet och förkortas IoT (Internet of Things).

Dataflödena kan genera en mängd information, till exempel energiförbrukning, hur vi rör oss i staden, trafikflöden och status på anläggningar som broar, vattenledningar, ljuskällor o.s.v.  När fler och fler saker blir uppkopplade och mer data samlas in finns en möjlighet att samla in informationen centralt så att den används gemensamt.

Stockholms stad har beslutat att upphandla en central IoT-plattform för att kunna samla in stadens uppkopplade data på en plats och för att därefter kunna dela den inom staden och eventuellt med andra aktörer.

Upphandling av en central IoT-plattform

Projekt IoT Stockholm har fortsatt arbetet med den upphandling av en central IoT-plattform, som inleddes av projektet Tekniska förutsättningar, och som ska komplettera stadens övriga system och bidra med förmågor som inte finns idag. Det är förmågor som gör det möjligt att samla in dataströmmar i realtid men också att hantera och styra sensorer. Det handlar också om förmågor som gör det möjligt att data som samlas in kan transformeras, bearbetas, analyseras, lagras och tillgängliggöras.

Tekniska förutsättningar

Data kan även berikas genom att kopplas ihop med andra typer av data, både från interna och externa källor som t.ex. väderdata eller rörelseflöden. Det är genom de samlade förmågorna som den centrala plattformen kan göra störst nytta. Med en gemensam plats för stadens data kan fler använda data som samlats in för skapa ny förståelse och bygga nya tjänster.

IoT-plattformens förmågor

Figur 1. Bild som beskriver IoT-plattformens förmågor. Ref: Målarkitektur för IoT och dataplattform.

Projekt IoT Stockholm bygger vidare på det arbete som gjordes under programmet Smart och uppkopplad stad. Projektet har samlat erfarenheter från programmets verksamhetsprojekt i ett antal vägledningar och en anvisning (se längre ner) och driver arbetet med att tillsammans med stadens verksamheter få en IoT-plattform på plats som kan användas av stadens förvaltningar och bolag.

Tilldelningsbeslutet överprövat och projektet pausat

Upphandlingen av en stadsgemensam IoT-plattformen genomfördes under 2019 – 2021 som en konkurrenspräglad dialog, där tre leverantörer deltog och gavs möjlighet att lämna anbud.

Technolutions anbud vann upphandlingen, men innan avtalsspärren löpte ut i slutet av mars har en leverantör överprövat tilldelningsbeslutet till förvaltningsrätten. Vi beräknar att det tar 4-6 månader innan vi får ett beslut från förvaltningsrätten, men det finns exempel på mål som har gått både fortare och mål som tagit längre tid.

Överprövningen får konsekvenser för projektet. Den del av projektet som under våren skulle arbeta med etablering av IoT-plattformen och införande av verksamhetstillämpningar pausas därför.

Vi återkommer med uppdatering när vi vet mer om hur processen framåt kommer att se ut.

Dialogmöten fortsätter

Det arbete som däremot fortsätter är de dialogmöten med stadens förvaltningar och bolag som redan är planerade. Under dessa dialogmöten diskuterar vi vad som behöver göras när en verksamhet önskar etablera ett projekt som inkluderar IoT och eventuell delning av data.

Vägledningar

Tveka inte att kontakta projeket med frågor och funderingar:

E-postfunktion.stockholmsmartstad@stockholm.se