IoT Stockholm

Allt fler saker i vår stadsmiljö, i våra fastigheter och i våra lokaler kopplas upp mot internet och skapar på så sätt ett dataflöde i realtid. Det kallar vi för Sakernas internet och förkortas IoT (Internet of Things).

Dataflödena kan generera en mängd information, till exempel om energiförbrukning, hur vi rör oss i staden, hur trafikflöden ser ut och om status på anläggningar som broar, vattenledningar, ljuskällor o.s.v. När fler och fler saker blir uppkopplade och mer data samlas in finns en möjlighet att samla in informationen centralt så att den används gemensamt.

Stockholms stad har beslutat att det ska finnas centrala IoT-förmågor för att kunna samla in stadens uppkopplade data på en plats och för att därefter kunna dela den inom staden och med andra aktörer.

Centrala IoT-förmågor

Projekt IoT Stockholm har etablerat en central IoT-plattform, som har de IoT-förmågor och kringtjänster som behöver på central nivå. Den centrala IoT-plattform kompletterar stadens övriga system och bidrar med förmågor som tidigare saknats. Det är förmågor som gör det möjligt att samla in dataströmmar i realtid men som också kan hantera och styra sensorer. Det handlar även om förmågor som gör det möjligt att data som samlas in kan transformeras, bearbetas, analyseras, lagras och tillgängliggöras.

Data kan även berikas genom att kopplas ihop med andra typer av data, både från interna och externa källor som till exempel väderdata eller rörelseflöden. Det är genom de samlade förmågorna som den centrala plattformen  gör störst nytta. Med en gemensam plats för stadens data kan fler använda data som samlats in för skapa ny förståelse och bygga nya tjänster.

IoT-plattformens förmågor

Figur 1. Bild som beskriver IoT-plattformens förmågor. Ref: Målarkitektur för IoT och dataplattform.

Projekt IoT Stockholm bygger vidare på det arbete som gjordes under programmet Smart och uppkopplad stad. Projektet har samlat erfarenheter från programmets verksamhetsprojekt i ett antal vägledningar och en anvisning (se längre ner) och har drivit arbetet med att tillsammans med stadens verksamheter få en IoT-plattform på plats som kan användas av stadens förvaltningar och bolag.

Referensgrupp för IoT i staden

Projektet har en referensgrupp med representanter från stadens verksamheter och bolag. IoT är under utveckling i staden och i referensgruppen diskuteras utmaningar och möjligheter med IoT och central hantering av data. I den gruppen identifieras nya IoT-tillämpningar, och man delar erfarenheter från de projekt som drivs i staden.

Vägledningar

Tveka inte att kontakta projeket med frågor och funderingar:

E-postfunktion.stockholmsmartstad@stockholm.se