Utsläppsfri innerstad 2030

STOLT står för Stockholm Local Transitions och är ett samarbetsprojekt med näringsliv, akademi och civilsamhälle i arbetet mot stadens mål om en utsläppsfri innerstad 2030.

Projektet bidrar till att nå målet genom ett antal demonstrationer som ska minska bilresande, elektrifiera transporter och arbetsfordon samt skapa en mer attraktiv stadsmiljö.

Miljözon klass 3 och stadsmiljözon i Gamla stan

STOLT utgår från införande av miljözon klass 3 i en del av city och stadsmiljözon i Gamla stan som möjlighetsfönster för bred omställning mot ett effektivt och utsläppsfritt transportsystem.

Projektet består av ett antal demonstrationer som görs i verklig miljö, tillsammans med många aktörer och utifrån ett brett systemperspektiv. Dessa omfattar omställning inom områden som reglering och policy, infrastruktur, fordon och logistik, affärsmodeller och beteenden. Mycket fokus läggs också på att utveckla metoder för lärande, uppskalning, digitalisering och portföljstyrning. Ambitionen är att stärka förutsättningarna för att det som testas i projektet på sikt ska kunna ses som ”det nya normala”.

Aktuella demonstrationer i projektet:

  • Införande av stadsmiljözon i Gamla stan
  • Ramavtal för fossilfria transporter i Gamla stan
  • Införande av miljözon klass 3 i Stockholm city
  • Slopat nattförbud för godstrafik och skalning off-peak i samband med miljözon klass 3
  • Elektrifierad entreprenad

Stadsmiljözon Gamla stan, Stockholms stads webbplats

Miljözon klass 3, Stockholms stads webbplats

Vill du veta mer?

STOLT drivs av Stockholms stad som ett konsortium med 20 deltagare och med Vinnova och Energimyndigheten som delfinansiärer. Aktiviteterna som STOLT driver är en del av Viable Cities satsning på klimatneutrala städer 2030.

Viable Cities webbplats

Konsortiet är öppet för nya aktörer och idéer som kan bidra till något eller flera av målen minskat bilresande, elektrifierade transporter och attraktiv stadsmiljö. Om du vill veta mer om projektet och komma i kontakt med oss är du välkommen att mejla till trafikkontoret. Skriv gärna STOLT i ämnesraden.

E-post: trafikkontoret@stockolm.se