EU-projektet: Ökad användning av öppna data i Stockholmsregionen (ÖDIS) 2018 – 2020

Publicera och förvalta datamängder

Att publicera data på ett enhetligt sätt och se till att de underhålls och förvaltas är nödvändigt för att möjliggöra ett ökat användande. Användandet kan ökas genom att långsiktigt publicera standardiserade data samt genom aktiv kommunikation och marknadsföring. För att stötta organisationer i processen har projekt ÖDIS tagit fram följande material:

 • Guide för att publicera och förvalta öppna data
 • Rekommendationer för dataspecifikationer
 • Specifikationer för datamängder
 • Krav på öppenhet vid upphandling

Nedan kan du läsa mer och ladda ner respektive material.

Guide för att publicera och förvalta öppna data

Guiden beskriver processen och alla ingående steg från identifiering till publicering och förvaltning av en datamängd. Den är nedbruten i konkreta aktiviteter för att uppnå syftet; att vara heltäckande och vägledande samt möjliggöra en mer strukturerad och enhetlig publicering av data.

Guiden finns tillgänglig i formaten:

 • Presentation (Powerpoint)
 • Dokumentationsmall (Excel), ett frivilligt komplement för att checka av aktiviteterna
 • Textdokument (Word), för att göra den mer tillgänglig för personer med nedsatt syn

Guiden riktar sig till dig som är med och prioriterar vilka datamängder som organisationen bör publicera. Den är dessutom ett bra verktyg för dig som arbetar med att publicera, uppdatera eller förvalta en specifik datamängd och behöver kontrollera att du hanterat alla viktiga aktiviteter.

Klicka på bilden för att ladda ner materialet (Powerpoint).

Klicka på bilden för att ladda ner materialet (Excel).

Klicka på bilden för att ladda ner materialet (Word).

Projektet Smart trafikstyrning inom Programmet Smart och uppkopplad stad i Stockholms stad har använt processen för att testa att dela data om trafikflöde i realtid. Nedan finns arbetsmaterialet som använts för att dokumentera processen, som exempel på hur den kan användas. Observera att dokumentationen är ett arbetsmaterial samt att den utgår från att publiceringen är ett test. 

Klicka på bilden för att ladda ner materialet (Excel).

Krav på öppenhet vid upphandling

Materialet innehåller förslag på krav som kan användas i upphandlingar i offentlig sektor. Materialet kan användas av dig som vill förstå mer om hur din organisation kan kravställa på öppenhet i upphandlingar av tekniska lösningar, för att skapa förutsättningar för att kunna publicera genererade data som öppna data.

Klicka på bilden för att ladda ner materialet (Powerpoint).

Rekommendationer för dataspecifikationer

En lista med rekommendationer på hur en dataspecifikation bör tas fram med konkreta tips gällande omfattning, språk, format och struktur. Rekommendationerna kan användas av dig som vill lära dig mer om dataspecifikationer och behöver fatta detaljerade beslut kring hur en datamängd ska utformas.

Klicka på bilden för att ladda ner materialet (Excel).

Specifikationer för datamängder

Dataspecifikationerna har tagits fram med primär utgångspunkt i företagsbehov. Dataspecifikationerna kan användas av dig som söker färdiga rekommendationer att utgå ifrån, för att underlätta förberedelsearbetet och förkorta ledtiden till publicering. Den kan även användas av dig som fått i uppgift att publicera den specifika datamängden i fråga och behöver förstå innehållet i detalj.

Laddstationer och laddpunkter för elfordon

Materialet innehåller:

 • Rekommendation om hur datamängden bör publiceras (Word)
 • Föreslagna metadata (Word)
 • Mall för att fylla i själva datamängden (Excel)

Klicka på bilden för att ladda ner materialet (rekommendation i Word).

Klicka på bilden för att ladda ner materialet (metadatarekommendation i Word).

Klicka på bilden för att ladda ner materialet (dataspecifikation i Excel).

Utegym

Materialet innehåller:

 • Rekommendation om hur datamängden bör publiceras (Word)
 • Föreslagna metadata (Word)
 • Mall för att fylla i själva datamängden (Excel)

Klicka på bilden för att ladda ner materialet (rekommendation i Word).

Klicka på bilden för att ladda ner materialet (metadatarekommendation i Word).

Klicka på bilden för att ladda ner materialet (dataspecifikation i Excel).

Historiska bilder

Materialet innehåller:

 • Rekommendation om hur datamängden bör publiceras (Word)
 • Föreslagna metadata (Word)
 • Mall för att fylla i själva datamängden (Excel)

Klicka på bilden för att ladda ner materialet (rekommendation i Word).

Klicka på bilden för att ladda ner materialet (metadatarekommendation i Word).

Klicka på bilden för att ladda ner materialet (dataspecifikation i Excel).

Evenemang

Materialet innehåller:

 • Rekommendation om hur datamängden bör publiceras (Word)
 • Föreslagna metadata (Word)

Klicka på bilden för att ladda ner materialet (rekommendation i Word).

Klicka på bilden för att ladda ner materialet (metadatarekommendation i Word).

Livsmedelsinspektioner

Materialet innehåller:

 • Rekommendation om hur datamängden bör publiceras (Word)
 • Föreslagna metadata (Word)
 • Tekniskt stöd (Word)
 • Teknisk specifikation (Excel)
 • Beslutsunderlag för publicering (Powerpoint)

Klicka på bilden för att ladda ner materialet (rekommendation i Word).

Klicka på bilden för att ladda ner materialet (metadatarekommendation i Word).

Klicka på bilden för att ladda ner materialet (tekniskt stöd i Word).

Klicka på bilden för att ladda ner materialet (teknisk specifikation i Excel).

Klicka på bilden för att ladda ner materialet (beslutsunderlag i Powerpoint).