EU-projektet: Ökad användning av öppna data i Stockholmsregionen (ÖDIS) 2018 – 2020

Forma organisation

Att etablera en organisation är viktigt för att publicering och förvaltning av öppna data ska vara långsiktig, vilket är nödvändigt för användare. Projekt ÖDIS har tagit fram ett material för att stötta organisationer som vill forma en organisation för öppna data:

  • Organisations-workshop

Nedan kan du läsa mer och ladda ner materialet.

Organisations-workshop

Materialet är avsett som inspiration och är ett av flera exempel på hur man kan forma en organisation för öppna data-arbetet inom kommuner och andra offentliga organisationer. Materialet är ämnat för dig som vill driva en workshop med dina kollegor för att ta ett första steg till att forma en organisation för öppna data. Underlaget kan användas som presentations- och workshopmaterial eftersom det även innehåller exempel på workshopuppgifter. Resultatet från workshopen kan sedan användas för att ta fram en rekommendation som grund för beslut. För att skapa en gemensam grund kan delar av projekt ÖDIS introduktionsmaterial (länk) användas som komplement i inledningen av en workshop.

Klicka på bilden för att ladda ner materialet (Powerpoint).