EU-projektet: Ökad användning av öppna data i Stockholmsregionen (ÖDIS) 2018 – 2020

Förankra och utbilda

Ett långsiktigt arbete med öppna data kräver kunskap och förankring genom hela organisationen. Både för såväl kommunledning, som de som praktiskt ska arbeta med öppna data. ÖDIS har därför tagit fram material för att stötta förankring och utbildning för organisationer som önskar komma igång eller ta nästa steg i sin öppna data-satsning. Materialet består av:

 • Introduktionsmaterial
 • Informationsmaterial om lagar och direktiv
 • Utbildningsfilm
 • Handbok och checklista

Nedan kan du läsa mer och ladda ner respektive material.

Introduktionsmaterial

Innefattar ett presentationsmaterial som förklarar bland annat:

 • Öppna data som koncept
 • Kort om dess historik
 • Berörda direktiv och regleringar
 • Nyttor
 • Användningsexempel
 • Varför det är viktigt att arbeta med öppna data framöver

Materialet är till för dig som själv vill få en bättre förståelse för öppna data eller presentera och förankra vikten av öppna data, t.ex. för kommunledning, chefer och andra beslutsfattare. Underlaget kan med fördel användas som presentationsmaterial, men kan även läsas på egen hand.

Klicka på bilden för att ladda ner materialet (Powerpoint).

Informationsmaterial om lagar och direktiv

Underlaget är en kort fördjupning av lagar och direktiv som reglerar öppna data i Sverige med fokus på år 2019 och 2020. Det är till för dig som vill få en inblick i de utredningar som pågår under 2020 på nationell nivå till följd av nya direktiv från EU-kommissionen. Materialet kan med fördel integreras med introduktionsmaterialet (länk) för att ytterligare visa på vikten av arbete med öppna data. Underlaget kan både användas som presentationsmaterial och läsas på egen hand.

Klicka på bilden för att ladda ner materialet (Powerpoint).

Utbildningsfilm

Under hösten 2019 höll ÖDIS-projektet en utbildning för kommuner om varför det är viktigt att arbeta med att öppna data. Hela utbildningen finns tillgänglig i länken nedan.

Utbildningsfilm

Handbok och checklista

En handbok och checklista är framtagen för att komma igång​ att arbeta med öppna data​ med sammanfattade tips för sex stycken fokusområden:

 1. Förankra och utbilda
 2. Fatta beslut och sätta mål
 3. Ta fram strategi och handlingsplan
 4. Forma organisation
 5. Identifiera och prioritera datamängder
 6. Publicera och förvalta öppna data

Handboken är till för att du som lokal samordnare av öppna data ska förstå de nyckelaktiviteter som behöver genomföras för att komma igång och driva ett arbete med öppna data. Dokumentet hjälper dig att prioritera nyckelaktiviteterna och få en bättre förståelse för vilka specifika områden som kan behöva extra bearbetning.

Klicka på bilden för att ladda ner materialet (Powerpoint).