Beteendeförändring för att förbättra avfallssortering

Sortering av hushållsavfall är en stor och viktig fråga för stadens hyresvärdar. För att påverka hyresgäster att öka sin sortering har Svenska Bostäder tillsammans med Avfall Sverige utvärderat hur tydlig beteendepåverkande skyltning ihop med en digital plattform kan förbättra sorteringen. Plattformen låter hyresgästen lära sig mer, anta personliga utmaningar och lära sig mer om vilka möjligheter till sortering som finns i närområdet. Resultaten visar att kombinationen av skyltning i den fysiska miljön och en digital plattform har en positiv inverkan på sorteringen. 

Rapporter från projektet

Projektrapport Beteendepåverkan i kombination med nytt skyltsystem