Beteendeförändring för att förbättra avfallssortering

Sortering av hushållsavfall är en stor och viktig fråga för stadens hyresvärdar. För att påverka hyresgäster att öka sin sortering har Svenska Bostäder tillsammans med Avfall Sverige undersökt om det nationella skyltsystemet ihop med en digital plattform kan förbättra sorteringen. Tanken med plattformen var att låta hyresgästen lära sig mer, anta personliga utmaningar och enkelt se vilka möjligheter till sortering som finns i närområdet. Dessvärre visade det sig svårare än väntat att locka in hyresgästerna i plattformen och några säkra slutsatser av undersökningen kunde inte dras. Bolaget har avslutat arbetet med den digitala plattformen men fortsätter sitt arbete med att underlätta för och påverka hyresgästerna att göra miljö- och klimatsmarta val genom bland annat kunskapshöjande information, användning av det nationella skyltsystemet och funktionellt utformade miljöstugor och miljörum.

Rapporter från projektet

Projektrapport Beteendepåverkan i kombination med nytt skyltsystem