Urban ICT Arena

I Kista finns en etablerad testbädd för IoT, där verksamheter inom staden, företag eller akademin kan testa nya idéer och produkter i verklig stadsmiljö. Testbädden fungerar också som ett skyltfönster dit delegationer från hela världen kommer för att lära sig mer om innovationskulturen i Kista och Stockholm.

Stiftelsen Kista Science City som driver testbädden har en unik förståelse för behoven hos kommuner, regioner och myndigheter och möjlighet till samverkan utgör en unik plattform för främjande av hållbara städer. Bädden etablerades 2017 och har sedan starten varit spelplan för ett stort antal projekt, samtidigt som man hjälpt näringsliv, akademi och stadens verksamheter att bilda nätverk, utveckla affärer och skapa långsiktiga relationer.

Läs mer om Urban ICT Arena