Norra Djurgårdsstaden

Norra Djurgårdsstaden är stadens främsta testbädd för nya idéer och innovationer inom hållbar stadsutveckling. Här initierar man och utför initiativ för att ta fram lösningar som bidrar till ökad resurseffektivitet och minskad klimatpåverkan. Testbädden har varit verksam sedan 2009, och har sedan dess genomfört innovationsprojekt för att uppnå högt ställda klimat- och hållbarhetsmål samtidigt som man byggt upp en ny stadsdel i staden.

Arbetet har också inneburit att man parallellt med detta också utvecklat metoder och styrmedel som spritts till andra verksamheter inom staden.

Under tiden innovationszonen varit aktiv har ett stort antal forsknings- och innovationsprojekt genomförts och fortsätter bedrivas. De olika projekten har varierande grad av detaljering och olika tidshorisonter, och ger sammantaget en god grund till lärande kring hållbart byggande.

Läs mer om Norra Djurgårdsstaden