Innovationszon Hornsgatan

Hornsgatan används som en testbädd för en rad innovativa projekt, som främst lär oss mer om vad vi behöver göra för att styra trafiken smartare och minimera miljöföroreningar. Man har etablerat fasta mätplatser förberedda för att ta in nya parametrar. Det kan handla om utsläppsnivåer, trafikhastighet eller fordonsslag i trafik, som kan mätas med på förberedda platser längs sträckan.

I Innovationszonen skapas ofta tester och forskningsprojekt där många delar av stadens verksamheter ska samarbeta, dela data och lära av varandra. Där kan akademi och näringsliv spela en stor roll för att hitta tekniska lösningar för datadelning eller installationer, samtidigt som stadens projekt ofta följs eller kompletteras av rena forskningsprojekt.

Innovationszonens placering gör den lämplig att lära sig om verklighetsnära frågor, där den komplexa trafiksituationen ger en utmanande och komplex grund för de frågeställningar man vill ha svar på.