Fokus Järva

För stadsdelen Järva har man ställt upp höga mål för stadsutveckling under de kommande åren. Målen syftar till att minska skillnaderna mellan stadens invånares verklighet – hur man bor, hur tryggt man lever, i vilken mån man har sysselsättning och andra livsviktiga socioekonomiska jämförelsesiffror.

För att lyckas med uppdraget behöver alla delar av verktygslådan användas: Det handlar om att få de aktörer som redan finns på plats att utföra sitt uppdrag på innovativa sätt, skapa nya samarbetsforum inom och utom staden och bidra till att nya bostäder och mötesplatser byggs. Behoven och önskemålen från stadsdelens invånare fångas samtidigt in löpande.

Under uppdragets gång formeras följande och stöttande forsknings- och innovationsprojekt för att lära inför fortsättningen – men också för resten av staden och städer med liknande ambitioner.

Läs mer om Fokus Järva