Vad är en smart och uppkopplad stad?

En smart stad är en hållbar stad, som utnyttjar digitalisering och ny teknik för att göra livet bättre för invånarna, besökarna och näringslivet.

Vägen till att göra Stockholm till en smart och uppkopplad stad går via innovativa lösningar, öppenhet och uppkoppling. I den smarta och uppkopplade staden utvecklas nya digitala tjänster för att skapa den högsta livskvaliteten för stockholmarna och det bästa företagsklimatet.


Varför ska Stockholm bli en smart och uppkopplad stad?

Stockholm växer, vi lever allt längre och den internationella rörligheten på arbetsmarknaden ökar. Morgondagens invånare kommer att ha andra behov än idag. Samtidigt pågår en snabb utveckling inom digitalisering. Det skapar nya möjligheter men även nya behov för staden.

I Stockholm är den digitala mognaden hög och den digitala infrastrukturen välutvecklad. Det gör att vi har goda förutsättningar att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter.

Stockholm har också en lång historia som ledande inom informations- och kommunikationsteknik med många framstående företag, såväl startups som etablerade globala bolag. Dessa fördelar vill vi nyttja för att göra livet bättre för alla som lever, verkar och vistas i Stockholm.