Tester på gång

Under hösten och våren kommer smart stad-projekten att genomföra ett antal tester och pilotförsök på olika platser i Stockholm. Här kan du läsa om de tester som är på gång.

Test av smarta tryckknappslådor på Kungsholmen

Tryckknappslåda på övergångsställe vid Kungsholms hamnplan.

Projekt smart trafikstyrning testar ny teknik för att göra övergångsställen säkrare. Dagens tryckknappslåda vid övergångsställen har ingen funktion för felanmälan vilket innebär att tryckknappen kan sluta fungera utan att någon vet om det. Trafiksignalen visar då rött för gående och slår inte om till grönt.

Genom en ny funktion för uppkopplad felanmälan kan trafikkontoret få information direkt om att tryckknappslådan är trasig och reparationer kan ske snabbare och mer kostnadseffektivt.
Den nya funktionen säkerställer att övergångställena alltid fungerar som de ska.

Ett pilottest för att testa den nya funktionen ska genomföras vid två platser på Kungsholmen mellan juni och oktober 2019;  vid Kungsholms hamnplan samt i korsningen Mariebergsgatan-Sankt Göransgatan.

Installationsarbetet av den nya tekniken pågår under en dag i vecka 2X i juni och innebär att man helt stänger av trafiksignalerna under tiden.  Kort med Smart-card funktion( s.k Skolgrönt-brickor) som ger förlängd gröntid vid övergångsställen, vilket vissa förskolor i området har, kommer inte att fungera under installationsperioden.

Nedan kartor och bilder på testplatserna.

Mer om test av tryckknappslådor

Snart kan “Herr Gårman” felanmäla sig själv