Smarta papperskorgar i Kista

Genom att mäta fyllnadsgraden i papperskorgar i stadsmiljön kan man anpassa avfallshanteringen efter verkliga behov. Med detta kan man minska nedskräpningen, minska miljöpåverkan och minska kostnader och utsläpp kopplade till tömning.

Detta visar Pilotprojekt Smarta papperskorgar, som drevs 2020-2022 av Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning tillsammans med Kista Science City.

Internet of Things bäddar för smartare sophantering i Rinkeby-Kista, Urban ICT Arenas hemsida

Rapporter från projektet

Utvärderingsrapport Smarta papperskorgar