Smart stad-strategi

I april 2017 antog kommunfullmäktige Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad. Strategin har ett unikt fokus på hållbarhet.

Vägen till att göra Stockholm till en smart och uppkopplad stad går genom innovativa lösningar, öppenhet och uppkoppling. Samt att göra staden hållbar inom tre områden – ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

Strategins huvudinriktning är att fullt ut dra nytta av de möjligheter som följer med den tekniska utvecklingen inom områden som Internet of Things (IoT), artificiell intelligens (AI), big data-analys och öppna data.

Klicka på den strategi du är intresserad av för att läsa. 

    

Hur togs strategin fram?

Smart stad-strategin togs fram tillsammans med invånare, universitet och näringsliv.

  • Staden bjöd in till direktdialog med stockholmare i olika åldrar.
  • Samtal fördes i sociala medier. Drygt 3 350 personer gav sina synpunkter via digitala kanaler.
  • Arbetsmöten hölls med medarbetare inom Stockholms stad såväl som representanter från startups, universitet och näringsliv.
  • En omvärldsbevakning gjordes för att få en bredare förståelse för erfarenheter från andra länder och städer. Identifierade initiativ i andra smarta städer användes som inspiration.
  • Ett aktivt erfarenhetsutbyte har skett med andra städer som kommit långt i sina satsningar för att bli smarta städer.

Program och projekt

För att genomföra strategin och skapa en grund för den fortsatta utvecklingen mot en smart stad har stadsledningskontoret startat Programmet smart och uppkopplad stad.

Programmet är en framtidssatsning med huvuduppdrag att leda genomförandet av smart stad-strategin. Programmet driver en rad prioriterade projekt där nya innovativa lösningar testas och införs i stadens verksamheter. På sikt ska detta arbete leda till uppskalade genomföranden i hela staden.

I programmet ingår just nu följande prioriterade projekt:

  • Tekniska förutsättningar
  • Öppna och delade data
  • Smarta lås i Stockholms stad
  • Smart och uppkopplad belysning
  • Smart trafikstyrning

Programmet ska utveckla en stadsövergripande struktur för tekniska plattformar i dialog med de prioriterade projekten. Den ska kunna hantera avancerade digitala tekniker som internet of things (IoT) och artificiell intelligens (AI) och kunna dela data till medborgare och företag.

Gemensamma standarder för hantering av öppna data ska utvecklas och användas så att stockholmarna enkelt kan få tillgång till sina egna data och fler kan utveckla innovativa tjänster baserade på stadens data.

Projekten genomförs tillsammans med berörda verksamheter inom staden, samt med andra aktörer inom akademi och företag.

Programmet och projekten ska ta hänsyn till hur frågor kopplade till etik och säkerhet påverkas. Programmet ska också skapa förutsättningar för fortsatt utveckling av den smarta staden genom att vara ett nav för samverkan och kunskapsutbyte.

Mer om smart stad-strategin

Allt klart för Stockholms strategi för en smart och uppkopplad stad