Smart stad-strategi

I april 2017 antog kommunfullmäktige Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad. Strategin har ett unikt fokus på hållbarhet.

Vägen till att göra Stockholm till en smart och uppkopplad stad går genom innovativa lösningar, öppenhet och uppkoppling. Samt att göra staden hållbar inom tre områden – ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

Strategins huvudinriktning är att fullt ut dra nytta av de möjligheter som följer med den tekniska utvecklingen inom områden som Internet of Things (IoT), artificiell intelligens (AI), big data-analys och öppna data.

Klicka på den strategi du är intresserad av för att läsa. 

    

Hur togs strategin fram?

Smart stad-strategin togs fram tillsammans med invånare, universitet och näringsliv.

  • Staden bjöd in till direktdialog med stockholmare i olika åldrar.
  • Samtal fördes i sociala medier. Drygt 3 350 personer gav sina synpunkter via digitala kanaler.
  • Arbetsmöten hölls med medarbetare inom Stockholms stad såväl som representanter från startups, universitet och näringsliv.
  • En omvärldsbevakning gjordes för att få en bredare förståelse för erfarenheter från andra länder och städer. Identifierade initiativ i andra smarta städer användes som inspiration.
  • Ett aktivt erfarenhetsutbyte har skett med andra städer som kommit långt i sina satsningar för att bli smarta städer.

Mer om smart stad-strategin

Allt klart för Stockholms strategi för en smart och uppkopplad stad