Samarbeten

Samverkan med forskning och näringsliv och är en viktig nyckel för att bygga den smarta staden. Stockholm stad har innovationssamarbeten på flera nivåer både i stadens egen verksamhet och i samarbetet med regionala aktörer från näringsliv och akademi. Den smarta staden bygger vi tillsammans. Några exempel på innovationssamarbeten hittar du här: