EU-projektet: Ökad användning av öppna data i Stockholmsregionen (ÖDIS) 2018 – 2020

Ta fram strategi och handlingsplan

För att nå målen bör en policy/strategi upprättas för arbetet med öppna data, baserad på beslut och mål. Vidare bör det utarbetas en handlingsplan med konkreta och tidsatta aktiviteter för att nå målen. För att nå målen bör strategi och handlingsplan förankras inom kommunens samtliga förvaltningar. För att underlätta arbetet har ÖDIS tagit fram ett material:

  • Mall för strategi och handlingsplan

Nedan kan du läsa mer om och ladda ner materialet.

Mall för strategi och handlingsplan

Dokumentet är framtaget i syfte att utgöra en mall som kan användas som grund för utveckling av strategi och handlingsplan för kommuner och andra offentliga organisationer i arbetet med öppna data. Mallen innehåller nyckelområden/rubriker för en heltäckande strategi. Dokumentet kan med fördel användas av dig som behöver förbereda ett underlag för formellt beslut av kommunledning, tillförordnad styrgrupp eller liknande. Dokumentet säkerställer att du fångat upp alla viktiga delar och har en stabil grund att driva arbetet framåt.

Klicka på bilden för att ladda ner materialet (Word).