EU-projektet: Ökad användning av öppna data i Stockholmsregionen (ÖDIS) 2018 – 2020

Fatta beslut och sätta mål

För ett långsiktigt och hållbart arbete, bör det på ett tidigt stadium fattas ett övergripande principbeslut av ledningen kring arbetet med öppna data. Beslutet bör visa på inriktningen och innehålla tydliga, gärna SMARTA, mål för arbetet. (SMARTA mål är Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidssatta).

För att underlätta arbetet har ÖDIS tagit fram material bestående av:

  • Beslutsunderlag
  • SMARTA mål

Nedan kan du läsa mer och ladda ner respektive material.

Beslutsunderlag

En kortfattad mall till beslutsunderlag om arbete med öppna data inom kommuner och andra offentliga organisationer. Dokumentet kan med fördel användas som bilaga till tjänsteutlåtande och beslutsunderlag på en för organisationen lämplig politisk nivå. Materialet är till för dig som lokal samordnare av öppna data som behöver driva igenom beslut för att formellt kunna arbeta med öppna data.

Klicka på bilden för att ladda ner materialet (Word).

SMARTA mål

Konkreta exempel på mål fördelat på olika områden som kan vara lämpliga för kommuner och andra offentliga organisationer att använda till grund för planering och budgetering. Materialet är till för dig som arbetar med att definiera ambitionsnivå och målsättning för din lokala organisation vad gäller öppna data och behöver inspiration för att prioritera och välja de mest angelägna och realistiska målen utifrån planeringshorisont och budget.

Klicka på bilden för att ladda ner materialet (Powerpoint).