EU-projektet: Ökad användning av öppna data i Stockholmsregionen (ÖDIS) 2018 – 2020

Rapport – Öppna data, en samhällspotential som alla kan bidra till

Projektet har tagit fram en slutrapport som beskriver konceptet öppna data och dess roll samt nyttopotential i dagens samhälle. Den har författats med utgångspunkt i projektets insikter, lärdomar och mål.

Klicka på bilden för att ladda ner rapporten som PDF.

Nedan finns en sammanfattning av rapporten.

Sammanfattning av slutrapport

  • Öppna data är en förutsättning för digital utveckling
  • Lagstiftning skärps inom området från både europeiskt och nationellt håll, vilket innebär att det inte är en fråga ”om” utan när öppna data blir en självklarhet
  • Öppna data ger nyttor vad gäller prestandaökningar och effektivitet, ekonomiska nyttor genom nya innovativa tjänster och affärsmodeller samt demokratiska nyttor genom ökad transparens och delaktighet
  • Kommuner och andra offentliga verksamheter bör ha en målbild med öppna data som en del i den naturliga förvaltningen
  • Öppna data kan uppfattas enkelt på ytan, men i själva genomförandet uppstår många utmaningar som behöver övervinnas för att uppnå ett hållbart arbete med långsiktiga effekter
  • För att övervinna utmaningarna har projekt ÖDIS sammanställt ett antal stöddokument till hjälp för organisationer som önskar komma igång eller ta nästa steg i sin öppna data-satsning
  • På sikt bör all data som kan öppnas upp, att öppnas upp

Rapport – Effekter av öppna data

Sommaren 2020 genomförde externa utvärderare en studie angående effekter av öppna data, vilken sammanfattats i en rapport. 

Klicka på bilden för att ladda ner rapporten som PDF.