Multisensorer i Kista

Idag används traditionella tekniker för att skapa förståelse för trafikflöden och fordonstyper i staden. För att undersöka möjligheterna att samla in nya typer av information samt förutsättningar för insamling och utvärdering av data i realtid, har Projekt Multisensorer i Kista jämfört traditionell insamling av data med insamling av data via multisensor-kameror.

Projektet drar slutsatsen att multisensorer ger mer detaljerad och användbar information än traditionella mätmetoder. Därför skulle multisensorerna kunna ersätta nuvarande tekniker för trafikmätning i vissa situationer.

Genom multisensorer får staden detaljerade data om olika fordonsslag, vilket är användbart vid införande av nya miljözoner. Detaljerade data som presenteras i realtid kan användas för en flexibel trafikstyrning, och lämpar sig väl för kontinuerlig mätning.

Rapporter från projektet

Slutrapport Multisensorer i Kista