Machine Learning ger säkrare prognoser om luftkvalitet

Vi har under många år mätt och sammanställt data om luftkvaliteten i Stockholm med närområde, för att hålla oss informerade om halten av partiklar, kvävedioxid och ozon. Genom historiska data publicerar vi prognoser över luftkvaliteten inkluderat björkpollen, vilket ger stadens invånare möjlighet att se mängden föroreningar några dagar framåt på valfri plats. För att förbättra prognoserna använder vi nu tillsammans med en forskargrupp på KTH Machine Learning, vilket kommer förbättra träffsäkerheten.
Luftappen visar luftkvaliteten där du är, Miljöbarometern