Laddstationer för fartyg

Elektrifiering av transporter genomsyrar alla delar av transportbranschen – rederi- och färjetrafiken är inget undantag. Det finns redan ett antal färjesträckor som trafikeras av elektriska fartyg, där laddningsplatser installerats individuellt utifrån enskilda specifikationer. För att möta framtida behov och intressen arbetar man nu vidare för att etablera ett standardiserat erbjudande i hamn- och kajmiljöer. Genom behovsundersökningar hos rederier samt branschsamverkan inom eldistribution lägger man grunden för hur staden ska kunna erbjuda elektrifierad båttrafik för alla typer av fartygstransporter.