Effektiv och rättssäker uppföljning av äldreomsorg

När man som äldre fått beslut om bistånd ska man kunna känna sig trygg i att stödet faktiskt också levereras. För att säkerställa individens rättigheter bland många olika biståndsnivåer, typer av stöd och utförare blir uppföljningen särskilt viktig.

Ett framgångsrikt pilotprojekt inom staden har visat att man med hjälp av AI kan automatisera uppföljning av biståndsåtgärder. Samtidigt som en hög nivå på uppföljning säkerställs, frigörs också resurser för förebyggande åtgärder och mer tid att träffa de äldre som söker bistånd. Fullt implementerat ser man möjlighet att bättre kunna förutse vårdbehov, baserat på resultat av redan genomförda åtgärder.

Ta kontakt för mer information: bonnie.spetse@stockholm.se