AI för att säkerställa den personliga integriteten

Inom staden används appen ”Tyck till” för att invånare på ett enkelt sätt ska kunna felanmäla eller lämna synpunkter på stadens trafik- och utemiljö. Årligen inkommer ca 500 000 ärenden genom denna kanal. I appen kan man bifoga bilder till sitt ärende, vilket kan förtydliga vad som avses. Om bilderna innehåller identifierbara privatpersoner – ofta oavsiktligt – kräver det manuella insatser att anonymisera individerna. För en säkrare och effektivare hantering har man tillsammans med Vinnova, AI Sweden och Kista Science City inlett projekt Aiibi, där man låter en AI identifiera individer, anonymisera dem och ersätta bilden med en integritetssäker bild som kan vidarebefordras till berörda parter inom staden. När systemet är i drift kommer det kunna användas även för andra behov.
Aiibi – anonymisering i bild, AI Swedens hemsida