AI-baserad chatbot ska ge effektiv och korrekt energirådgivning

Stockholms stad erbjuder energi- och klimatrådgivning till privatpersoner, föreningar, företag och organisationer. Frågorna och behoven varierar stort mellan olika målgrupper, varför man inlett ett initiativ tillsammans med en forskargrupp från KTH. I projektet tränar man en chatbot att besvara ett femtiotal vanliga frågor, med stöd i databasen ODEN som samlar all energidata över Stockholms fastigheter. Därigenom effektiviseras handläggningen av de vanligaste frågorna. När systemet är testat kan det användas för att ge snabb och korrekt service till bostadsrätter och privatpersoner inom staden.

Ta kontakt för mer information: energiradgivning@stockholm.se