Smarta lås

Nyckelhantering är idag en mycket resurskrävande del av arbetet inom flera av Stockholms stads verksamheter.

Inom hemtjänsten orsakar hantering av nycklar extra restid och transporter, viktig tid som istället borde ägnas åt individen. Inom Stockholms avfallshantering försvårar en omfattande administration av nycklar både effektiv resursplanering och tillgänglighet till fastigheterna.

Stadens lås och låssystem behöver moderniseras. Det handlar om att förbättra arbetsmiljön, minska antalet transporter – och inte minst ge en bättre och säkrare samhällsservice till stockholmarna.

Ett smart lås kan styras trådlöst på ett säkert sätt och ge rätt person rätt behörighet till rätt utrymme i rätt tid.

Projektet ska ta fram de tekniska lösningar som behövs för att smarta lås ska fungera.

I ett första steg införs smarta lås i hemtjänsten i delar av Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning.

Skräckexempel på hur Stockholm Vatten och Avfall fick tillbaka sina nycklar från en uppsagd entreprenör.

 

Mer om smarta lås i Stockholms stad

Smarta lås ger rätt person rätt behörighet till rätt utrymme i rätt tid

Nu testar och bygger vi framtidens smarta lås!