Smarta lås

Nyckelhantering är idag en mycket resurskrävande del av arbetet inom flera av Stockholms stads verksamheter.

Inom hemtjänsten orsakar hantering av nycklar extra restid och transporter, viktig tid som istället borde ägnas åt individen. Inom Stockholms avfallshantering försvårar administration av nycklar både effektiv resursplanering och tillgängligheten till fastigheterna.

Stadens lås och låssystem behöver moderniseras. Det handlar om att förbättra arbetsmiljön, minska transporter och inte minst ge en bättre och säkrare samhällsservice till stockholmarna.

Projektets uppdrag är att stödja äldreförvaltningen att genomföra en ramavtalsupphandling för smarta lås i Stockholms stad samt att, som ett första steg, införa smarta lås i hemtjänsten i delar av Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning.

Mer om smarta lås i Stockholms stad

Nu påbörjas arbetet med smarta lås i hemtjänsten!

Smarta lås ger rätt person rätt behörighet till rätt utrymme i rätt tid

Nu testar och bygger vi framtidens smarta lås!