EU-projektet: Ökad användning av öppna data i Stockholmsregionen (ÖDIS) 2018 – 2020

Under 2018–2020 genomfördes projekt ÖDIS (Ökad användning av öppna data i Stockholmsregionen) som ett samarbete mellan kommunsamarbetet Storsthlm och Stockholms stad med deltagare från alla kommuner i Stockholms län. Det finansierades av EU/Tillväxtverket och Stockholms stad. I Stockholms stad var projektet en del av Programmet Smart och uppkopplad stad. Projektets syfte var att öka mängden öppna data som görs tillgänglig från kommunerna för att stärka innovations- och utvecklingsmöjligheterna för regionens företag och utvecklare. Syftet var också att förbereda kommunerna inför de skärpta öppna data-krav som skulle träda i kraft sommaren 2021 till följd av EU:s justerade direktiv på området. Då projektet avslutades i december 2020 uppdateras inte material på denna sida längre.

För frågor om stadens aktuella arbete med öppna data, vänligen kontakta: Funktion.SLK.Oppnadata@stockholm.se

För frågor om det fortsatta samarbetet i Stockholmsregionen vänligen kontakta Storsthlm på info@storsthlm.se