Ökad användning av öppna data i Stockholmsregionen

Stockholms stad leder arbetet med öppna data på regional nivå i Storstockholm. Ödis (Ökad användning av öppna data i Stockholmsregionen) är ett projekt där samtliga 26 kommuner i Storstockholm gemensamt erbjuder öppna data via standardiserade API:er.

Syftet är att skapa möjligheter för tillväxt och innovation för små och medelstora företag. Ödis-projektet arbetar i nära kontakt med näringslivet. Prioriteringarna av vilka nya öppna data som ska tillhandahållas inom ramen för Ödis-samarbetet sker utifrån användarna av öppna data och deras behov.

Ett mål för samarbetet är att öka mängden öppna data och realtidsdata från kommuner i Stockholmsregionen och öka användningen av öppna data bland utvecklare, företagare och stockholmare.

Ödis öppnar en gemensam regional portal för öppna data under 2019. Möjliga data som regionens kommuner inledningsvis kan tillhandahållas är data om regionens skolor, öppna data om regionens laddstolpar för elbilar samt öppna data om stockholmskommunernas snöröjning.

ÖDIS-projektet utsågs tidigare i år till en av finalisterna i EU:s tävling Regiostars som belönar innovativa regionala projekt.

Mer om Öppna data i Stockholmsregionen

Här nomineras ÖDIS som finalister i Regiostars

 

Att bygga en smart framtid med data – ÖDIS på Fiware Global Summit

Beatrice Sablone, projektledare för ÖDIS: “Så samarbetar stockholmsregionen om öppna data”

Snart öppnar Stockholmsregionens öppna data portal