EU-projektet: Ökad användning av öppna data i Stockholmsregionen (ÖDIS) 2018 – 2020

Projektet Ökad användning av öppna data i Stockholmsregionen (ÖDIS) har varit ett samarbete mellan kommunsamarbetet Storsthlm och Stockholms stad, med deltagare från alla kommuner i Stockholms län. Projektet pågick april 2018 – december 2020. Du hittar mer information om projektet nedan. Då projektet avslutades december 2020 uppdateras inte material på denna sida efter det.

För frågor om innehållet på den här sidan, vänligen kontakta Valfard.SLK@stockholm.se

För frågor om det fortsatta samarbetet i Stockholmsregionen vänligen kontakta Storsthlm på info@storsthlm.se