EU-projektet: Ökad användning av öppna data i Stockholmsregionen (ÖDIS) 2018 – 2020

Kom igång med öppna data – här hittar du stödmaterial

Projektet har identifierat sex fokusområden för att etablera ett långsiktigt arbete med öppna data. I syfte att bidra till ökad användning av öppna data har ÖDIS-projektet sammanställt en rad dokument till hjälp för organisationer som önskar komma igång eller ta nästa steg i sin öppna data-satsning. Underlagen finns tillgängliga under respektive fokusområde nedan, licensierade med CC-BY, vilket innebär att det är fritt att använda och vidareutveckla oavsett syfte, med hänvisning till källan.