Utvecklingsprojekt

Mellan 2018-2020 var det möjligt för stadens fack- och stadsdelsförvaltningar att söka projektmedel för att utveckla nya innovativa tjänster, via programmet Smart och uppkopplad stad.

Projektidéerna skulle ligga i linje med stadens strategi för en smart och uppkopplad stad. För att kunna söka projektmedel för verksamhetsutvecklingsprojekt fanns två huvudkriterier; den tänkta tjänsten ska vara innovativ och den ska ge direkt medborgarnytta.

Här är några av de utvecklingsprojekt som fick medel från programmet:

Allt om Stockholmsluften
Om ett drygt år får Stockholms astmatiker ett nytt kraftfullt verktyg i sin hand. Miljöförvaltningen utvecklar just nu en app med fyradygnsprognoser för luftföroreningar i Stockholmsluften. De detaljerade prognoserna kommer att visa luftföroreningsläget nästan ner på kvartersnivå.

Magnuz Engardt och Christer Johansson på miljöförvaltningens avdelning SLB-analys som utvecklar den kommande luftkvalitetsappen.

Stipendieansökan på nätet
Projektet vill etablera ett digitaliserat ansökningsförfarande för medel ur stadens sökbara stiftelser. Detta leder till bättre tillgänglighet och service för medborgarna, samtidigt som en digital ansökan ger ett effektivt arbetssätt.

Ett nytt digitalt anmälningsförfarande till föräldraskapstödsprogram
Projektet avser att utveckla ett digitalt anmälningsförfarande för föräldrar som vill delta i Stockholm stads föräldraskapstödsprogram. Syftet med den nya tjänsten är att nå fler föräldrar med olika behov och ger dem likvärdig och lättillgänglig information, oavsett vilket program de är intresserade av.

Jobbar du i en verksamhet inom staden och vill ansöka om projektmedel? Se här.

Nollvision undernäring

Var tredje äldre person riskerar att drabbas av undernäring. En siffra som Enskede- Årsta- Vantörs stadsdelsförvaltning vill ändra på genom en tjänst som instruerar hemtjänstpersonal, anhöriga och även brukarna själva hur det bör äta.

Näringsinnehåll i olika livsmedel, förslag på mellanmål, recept, bilder på tallriksmodell utifrån olika behov – allt är exempel på vad man kan hitta hos Nollvision undernäring. Och allting presenteras på ett pedagogiskt sätt med många bilder och enkla förklaringar.

-Våra äldre behöver motståndskraft. Infektioner och nutritionsstatus hänger samman. Om man väl är sjuk är mat ännu viktigare. När immunförsvaret går igång behöver man protein, för att inte bryta ner musklerna, förklarar Enskede-Årsta-Vantörs dietist Malin Ljung.

Tjänsten är inte bunden till Stockholms stad, utan kan användas av vem som helst, och Enskede- Årsta- Vantör vill göra sitt yttersta för att sprida den.

Mer om utvecklingsprojekteten

Appen som tar Stockholms luftkvalitetsprognoser till nästa nivå