Utvecklingsprojekt

Stockholms stad genomför omfattande utvecklingsinsatser med digitalt stöd. Från och med 2018 är det möjligt för stadens fack- och stadsdelsförvaltningar att söka projektmedel för att utveckla nya innovativa tjänster.

Projektidéerna ska ligga i linje med stadens strategi för en smart och uppkopplad stad. För att kunna söka projektmedel för verksamhetsutvecklingsprojekt gäller två huvudkriterier; den tänkta tjänsten ska vara innovativ och den ska ge direkt medborgarnytta.

Tre utvecklingsprojekt pågår inom staden just nu:

Allt om Stockholmsluften
Om ett drygt år får Stockholms astmatiker ett nytt kraftfullt verktyg i sin hand. Miljöförvaltningen utvecklar just nu en app med fyradygnsprognoser för luftföroreningar i Stockholmsluften. De detaljerade prognoserna kommer att visa luftföroreningsläget nästan ner på kvartersnivå.

Magnuz Engardt och Christer Johansson på miljöförvaltningens avdelning SLB-analys som utvecklar den kommande luftkvalitetsappen.

Stipendieansökan på nätet
Projektet vill etablera ett digitaliserat ansökningsförfarande för medel ur stadens sökbara stiftelser. Detta leder till bättre tillgänglighet och service för medborgarna, samtidigt som en digital ansökan ger ett effektivt arbetssätt.

Ett nytt digitalt anmälningsförfarande till föräldraskapstödsprogram
Projektet avser att utveckla ett digitalt anmälningsförfarande för föräldrar som vill delta i Stockholm stads föräldraskapstödsprogram. Syftet med den nya tjänsten är att nå fler föräldrar med olika behov och ger dem likvärdig och lättillgänglig information, oavsett vilket program de är intresserade av.

Jobbar du i en verksamhet inom staden och vill ansöka om projektmedel? Se här.

Mer om utvecklingsprojekteten

Appen som tar Stockholms luftkvalitetsprognoser till nästa nivå