Stockholm IT Region

Stockholm IT Region är ett samarbetsprojekt som drivs av ett antal privata och offentliga aktörer. Målet är att utveckla it-industrin i Stockholmsregionen.

Stockholm IT Region består av arbetsgrupper som fokuserar på följande områden:

  • Utveckling av Stockholm från ett tekniskt perspektiv – Stockholm IT Region undersöker den it-infrastruktur som finns tillgänglig i Stockholmsregionen och ger information om framtida utveckling i regionen.
  • Marknadsföring – Stockholm IT Region arbetar för att främja Stockholm som världsledande teknikregion.
  • Kompetensutveckling och tillgång till teknisk talang.

Medlemmar i Stockholm IT Region är, förutom Stockholms stad: Invest Stockholm, Stockholms läns landsting, Kista Science City, KTH, Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms Universitet, CGI, IBM, Cisco, Microsoft, Intel, STOKAB, Tieto och RISE.

Stockholm IT regions webbplats

Mer om Stockholm IT Region

Stockholm IT Region