Samarbeten

Stockholms stad deltar i ett flertal samarbeten med akademi, näringsliv och andra kommuner för att delta i forskning, dela med oss av erfarenheter och lära av andra.

Urban ICT Arena

Tillsammans med bland annat KTH, Stockholms Universitet, RISE, Region Stockholm och ett antal framstående företag har en testbädd etablerats i Kista. Den möjliggör forskning kring intelligenta trafiksystem, miljöpåverkan och mobilitet såsom självkörande fordon och drönare.
Urban ICT Arenas hemsida

Senseable Stockholm Lab

I samarbete med KTH och MIT Massachusetts Institute of Technology utforskar vi nya dimensioner av den smarta staden: energiproduktion och effektivitet, miljöövervakning, hantering av vatten och avfall, folkhälsa, rörlighet i staden och förvaltning. Genom forskning inom IoT och AI som bas bygger vi kunskap om staden och människorna i den.
Senseable Stockholm Labs hemsida

Smart City Labs

En av de stora utmaningarna i arbetet med den smarta staden är att dela data mellan kommunens olika aktörer och med externa partners på ett säkert, strukturerat och effektivt sätt. Inom Smart city Labs får kommuner och regioner en bredare samverkan för att bygga upp de tekniska och organisatoriska förutsättningar som krävs.
Smart City Labs hemsida