Öppna data

Data blir en allt viktigare samhällsresurs. Därför vill Stockholms stad tillgängliggöra mer av sin data som öppna data. Ju fler aktörer som har tillgång till data från staden, desto fler nya smarta tjänster kan utvecklas. Det gynnar stockholmarna.

 

Öppna data är data som vem som helst fritt får använda när de utvecklar nya digitala tjänster.

Stockholms stad strävar efter att tillgängliggöra dataresurser på ett standardiserat sätt så att externa utvecklare får möjlighet att kostnadsfritt använda dem när de utvecklar nya appar och andra digitala tjänster.

Stockholms stad har högt ställda mål när det gäller öppna data och arbetar med frågan på flera fronter.

Nya öppna data från stadens olika verksamheter läggs fortlöpande ut på dataportalen.stockholm.se. Det pågår också ett arbete för att utveckla visualiseringen av stadens öppna data för att öka tillgängligheten för externa utvecklare och intresserade stockholmare.

Parallellt pågår arbetet med att ta fram en ny portal för stadens öppna och delade data. Den nya portalen blir från början byggd för att tillgängliggöra även realtidsdata från exempelvis stockholmstrafiken som öppna data. 

I de nya teknikplattformar som staden nu tar fram för Internet of Things kommer funktionalitet för tillgängliggöra öppna data att finnas inbyggd i systemarkitekturen redan från start.  Dessa teknikplattformar kommer exempelvis att användas för att hantera stora dataflöden från uppkopplade sensorer i stadsmiljön.

Stockholms stad leder också arbetet med öppna data på regional nivå i Storstockholm. Projektet Ökad användning av öppna data i stockholmsregionen, Ödis, syftar till att skapa tillväxtmöjligheter och innovation för små och medelstora företag. Projektet kommer tillsammans med de andra kommunerna i Storstockholm att erbjuda öppna data via standardiserade API:er på en ny regional öppna data-portal som lanseras under året.

Mer om öppna data

Snart öppnar Stockholmsregionens öppna data portal

Här är trafikkontorets nya öppna data