Öppna data

Data blir en allt viktigare samhällsresurs. Därför vill Stockholms stad tillgängliggöra mer av sin data som öppna data. Ju fler aktörer som har tillgång till data från staden, desto fler nya smarta tjänster kan utvecklas. Det gynnar stockholmarna.

 

Öppna data är data som vem som helst fritt får använda när de utvecklar nya digitala tjänster.

Stockholms stad strävar efter att tillgängliggöra dataresurser på ett standardiserat sätt så att externa utvecklare får möjlighet att kostnadsfritt använda dem när de utvecklar nya appar och andra digitala tjänster.

Stockholms stad har högt ställda mål när det gäller öppna data och arbetar med frågan på flera fronter.

Nya öppna data från stadens olika verksamheter läggs fortlöpande ut på dataportalen.stockholm.se.

Stockholms stad leder också arbetet med öppna data på regional nivå i Storstockholm. Projektet Ökad användning av öppna data i stockholmsregionen, ÖDIS, syftar till att skapa tillväxtmöjligheter och innovation för små och medelstora företag. Projektet erbjuder tillsammans med de andra kommunerna i Storstockholm öppna data via standardiserade API:er på en ny regional öppna data-portal.

Mer om öppna data

 

Snart öppnar Stockholmsregionens öppna data portal

Här är trafikkontorets nya öppna data