Öppet system för övervakning av trafiksignaler

Stadens trafiksignaler har under lång tid varit sammankopplade i övervakningssystem, som säkerställer att fel och defekter snabbt kan avhjälpas. Systemet har varit knutet till en enskild leverantör av utrustning, och haft en viss inlåsningseffekt.

Vi byter nu till ett system som stöder öppna protokoll, vilket dels låter oss konkurrensutsätta leverantörer för sensorer och styrning, dels låter oss dela data fritt med andra aktörer. Genom att data kan samköras med andra aktörer öppnar vi upp för nya sätt att styra – exempelvis kan vi prioritera kollektivtrafiken i våra trafiksignaler genom integrerade system.

I förlängningen kommer vi ha förutsättningar för en mer proaktiv trafikstyrning, där den faktiska trafiksituationen påverkar hur trafiken styrs för att skapa en så effektiv trafikmiljö som möjligt.