GrowSmarter

Stockholms stad leder EU-projektet GrowSmarter. Inom projektet samarbetar åtta europeiska städer med olika miljöteknikföretag för att testa och utveckla tolv smarta lösningar för urban hållbar tillväxt.

Stockholm, Barcelona och Köln är demonstrationsstäder tillsammans med de innovativa miljöteknikföretag som ingår i projektet. Exempel på projekt; Trafikdataanalys i Slakthusområdet och smarta sopsugar på Valla torg.

Mer om GrowSmarter på Stockholm växer

Här finns GrowSmarters webbplats

Mer om GrowSmarter

Invigning av en rad Growsmarter-projekt i Slakthusområdet

GrowSmarter testar smarta sopsugar i Årsta