Digital Demo Stockholm

Digital Demo Stockholm är ett innovationssamarbete som ska förbättra och underlätta för invånarna i Stockholmsregionen med hjälp av digitala lösningar.

Offentlig verksamhet, akademi och företag ska tillsammans lösa en rad samhällsutmaningar genom smart digital utveckling. Samtidigt skapas det ny kunskap för framtida behov och ökade affärsmöjligheter. I samarbetet ingår Stockholms stad, Region Stockholm, KTH, ABB, Ericsson,  Skanska, Telia och Vattenfall.

Digital Demo Stockholm är en unik samverkan mellan offentlig verksamhet, akademi och näringsliv. Samarbetet utvecklar en rad demoprojekt som ska visa och demonstrera hur olika digitala lösningar kan bidra till att utveckla staden och underlätta för medborgarna. De områden som har identifierats är: Tillgång till rent vatten, Ett bättre liv för äldre, Hållbar transport, Teknik för lika villkor, Energieffektivitet och Digital vård och omsorg.

Digital Demo Stockholms webbplats

Läs rapporten: Röster om innovation och samarbete

(Klicka .pdf)

Digital Demo Stockholm i sociala medier

Öppet hus på Digital Demo Day: ”Vi samverkar för att klara Stockholms utmaningar”

Telia går med i Digital Demo Stockholm