Aktuellt

2019

juni

35 olika verksamheter och projekt i Stockholms stad fanns representerade på den första träffen i den nya seminarieserien Mötesplats Smart stad. Över 70 anmälda projektledare och specialister tydde på ett stort intresse, och det blev en intressant eftermiddag i Stokabs fina lokaler.

Mötesplats Smart stad är en ny seminarieserie för erfarenhetsutbyte och samverkan mellan alla de smart stad-projekt som är igång eller planeras inom Stockholms stads förvaltningar och bolag. Temat för det första seminariet var samverkan. Hur kan staden organisera arbetet framöver för att optimera samarbete och samverkan och uppnå den smarta staden?

 

Biträdande stadsdirektör Anna Håkansson inleder med att tala om de utmaningar som staden står inför – en ökande och allt äldre befolkning och begränsade ekonomiska resurser. Anna menar att det krävs innovationer, som i sin tur kräver digital utveckling för att möta stadens utmaningar.

-Det är en förändringsresa som vi behöver göra tillsammans, säger Anna Håkansson.

Hon menar att nu behövs samverkan, mod och stor förståelse för verksamheternas behov.

Veronica Thunholm, tf VD på Stokab beskriver Stokabs 25 åriga arbete med att bygga världens största öppna fibernät. Sverige ligger långt fram som innovativ it-nation och Veronica framhäver vikten av att dela information.  

-Den data som samlas in i en del av staden är nästan garanterat intressant även för en annan del av staden. Den smarta staden byggs på tvären, avslutar hon.

Claes Johannesson, ledare för Programmet Smart och uppkopplad stad och initiativtagare till seminarieserien, berättar om programmet och vikten av samverkan för att förverkliga dess fem prioriterade projekt. Både akademin och näringslivet behövs för att bygga den smarta staden.  

-Strategin för Smart och uppkopplad stad säger att vi ska bidra till samverkan och Mötesplats smart stad är ett sådant initiativ. säger Claes Johannesson.

Alla måste reflektera över samverkan och börja med oss själva; är jag en medspelare eller en motspelare? Hur gör vi när vi drar igång ett projekt och vill samverka, finns det samverkan på nya sätt?

I fikapausen är det tid för speed dating och jag pratar med Karin Bengtsson från stadens testbädd Urban ICT Arena.

-Det är jättespännande att vara här, på riktigt. Det pågår så mycket i staden och detta är ett bra sätt att få en överblick och prata med folk man inte pratat med förut.

Äcen Maya Miltell från Miljöförvaltningen, som är projektledare för ett projekt som heter iWater är positiv till seminariet.

-Det är roligt att möta folk från andra förvaltningar och bolag, som jobbar med helt andra projekt men ändå med precis samma saker. Många känner starkt för frågorna och det ger hopp – det kommer att hända mycket även om vi bara är i startfasen på många håll.

Efter fikapausen är det dags för rundabordssamtal. Deltagarna har blivit indelade i grupper och ombeds att diskutera vilka möjligheter och hinder som finns för samverkan, och hur de i så fall kan överbryggas.

Dagens avslutas med ett panelsamtal  med Johanna Engman, stadens CIO, Stefan Carlson, stadens CTO, Christer Forsberg Philip, stadens CDO samt återigen biträdande stadsdirektör Anna Håkansson och Veronica Thunholm från Stokab.

Panelen diskuterar hur vi måste utveckla it-arkitekturen på nya sätt i och med den digitala utvecklingen, hur vi kan få till strukturer för att tillåtas göra misstag och hur vi kan bli ännu smartare när vi gör upphandlingar.

-Vi jobbar på väldigt bred front mot en smart stad, vi kanske inte ligger längst fram i varje fråga men vi har ett bra helhetstänk, svarar Johanna Engman på frågan om hur smart Stockholm redan är idag. Stefan Carlson fyller i att staden har kompetens, strategi, vilja men att det återstår många viktiga beslut att fatta

Nästa träff i seminarieserien Mötesplats Smart stad är den 27 september och det  kommer att handla om säkerhet i den smarta staden.

Agust Wadström och Beatrice Sablone, projektledare för ÖDIS, tar emot Guldlänken-priset av energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Stockholmskommunernas gemensamma öppna data-initiativ ÖDIS fick på tisdagskvällen ta emot det prestigefyllda digitaliseringspriset Guldlänken av energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman på SKL:s konferens Offentliga Rummet i Västerås.

Bakom priset står Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, Vinnova och Regeringskansliet.

ÖDIS drivs gemensamt av Stockholms stad och Storsthlm med 26 medlemskommuner. Projektet finansieras även av Tillväxtverket och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Syftet med ÖDIS är att skapa nya möjligheter till tillväxt och innovation för små och medelstora företag genom att tillhandahålla regionalt täckande öppen data via standardiserade API:er. Prioriteringarna av vilka nya öppna data som ska tillhandahållas sker utifrån användarna av öppna data och deras behov.

Mats Gerdau, förbundsordförande i Storsthlm:

– Vi är oerhört stolta över utmärkelsen som inte hade varit möjlig utan en bred förankring över kommungränserna i länet. Förutom att öppna data gynnar både näringslivet och innovationer så är projektet även en katalysator för att skapa ordning och reda bland kommunernas datamängder.

Stockholms stads IT-direktör Johanna Engman:

– ÖDIS är ett unikt regionalt samverkansprojekt och det är väldigt roligt att initiativet belönas med Guldlänken. ÖDIS-samarbetet kommer att bidra till ett ökat utbud av öppna data som kommer att leda till att kommuner och företag i regionen kan skapa nya och bättre tjänster till våra invånare.

Det blir Stockholms regionala öppna data-initiativ ÖDIS som vinner SKL:s stora digitaliseringspris Guldlänken 2019.

– Vi är väldigt glada att ha vunnit Guldlänken. Det betyder mycket att just samverkan var ett av nyckelorden i prismotiveringen. ÖDIS-projektet är ett triple helix-projekt som drivs av företagens, kommunernas och medborgarnas behov i en innovativ samverkan, säger Beatrice Sablone, som tillsammans med Agust Wadström är projektledare för initiativet Ökad användning av öppna data i Stockholmsregionen, ÖDIS.

Beatrice Sablone.

– Priset är också ett erkännande till alla kommuner i Stockholmsregionen som deltar i arbetet med att ta fram gemensam öppen data. Senare i år öppnar vi vår nya regionala öppna data-portal och släpper de första gemensamma dataseten, säger Beatrice Sablone.

ÖDIS-projektet är ett gemensamt projekt mellan samtliga 26 Stockholmskommuner som drivs av Stockholms stad i samverkan med StorSthlm. Projektet delfinansieras av Tillväxtverket och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Syftet är att skapa möjligheter för tillväxt och innovation för små och medelstora företag genom att tillhandahålla regionalt täckande öppen data via standardiserade API:er. Ödis-projektet arbetar i nära kontakt med näringslivet. Prioriteringarna av vilka nya öppna data som ska tillhandahållas inom ramen för Ödis-samarbetet sker utifrån användarna av öppna data och deras behov.

Ett mål för samarbetet är också att öka mängden öppna data och realtidsdata från kommuner i Stockholmsregionen och öka användningen av öppna data bland utvecklare, företagare och stockholmare.

Ödis öppnar en gemensam regional portal för öppna data under 2019. Möjliga data som regionens kommuner inledningsvis kan tillhandahållas är data om regionens skolor, öppna data om regionens laddstolpar för elbilar samt öppna data om stockholmskommunernas snöröjning.

SKL:s digitaliseringspris Guldlänken har delats ut sedan 1999 för att lyfta fram de främsta exemplen på innovativt förändringsarbete i svenska offentlig verksamhet.

Agust Wadström.

–  Vi vill också tacka Christer Philip-Forsberg, biträdande IT-direktör i Stockholms stad. Det var han som kom på projektet och såg till att det startade – och tryckte på att just företagens involvering var en av hörnstenarna. Att medborgarnas användning av data och företagens behov av data är lika viktiga som att arbeta med att göra kommuners öppna data tillgängligt gör ju vårt projekt unikt, säger ÖDIS projektledare Agust Wadström.

Här är hela prismotiveringen för att tilldela ÖDIS-projektet Guldlänken 2019:

”Projektet ÖDIS är ett gott exempel på hur vi kan utveckla en smartare välfärd, som innefattar nya arbetssätt och beteenden med stöd av ny teknik. ÖDIS har med hjälp av digitaliseringens möjligheter och med ett arbetssätt som utgår från efterfrågan och behov öppnat upp offentlig data.

De får vidare utmärkelsen för dess omfattande samverkan i en stor geografisk region där kommunförbundets medlemmar, invånare och näringsliv arbetat tillsammans. ÖDIS har ett prisvärt helhetsperspektiv med både regionalt och nationellt fokus som gör att lösningar och lärdomar kan spridas vidare samt ett inspirerande innovativt angreppssätt i hur projektet ska leda till användning av öppna data för ökad tillväxt i hela Stockholmsområdet.

ÖDIS är ett projekt som går före, som visar och bevisar kraften i att ha mod, behovet av färdledande kommuner, förbund eller regioner och allt som är möjligt när vi samverkar för att lösa morgondagens utmaningar med dagens alla möjligheter.”

Läs mer om Ödis

SKL:s pressmeddelande om Guldlänken-priset

 

”Building a Smart future with data” – det var temat på 2019 års Fiware Global Summit. En konferens som detta året anordnades i den historiska handelsstaden Genua, Italien.

ÖDIS-projektet var på plats för att lära sig mer om den mytomspunna Fiware-teknologin som kan användas för att arbeta med data på ett smartare sätt. Hur då? Jo genom att samla in, standardisera och sätta data i sin kontext för att beskriva den värld vi lever i.

Fiware teknologin har sitt ursprung från ett EU-initiativ från 2011 ”Future Internet Public Private Partnership (FI-PPP)”. Med 300 miljoner Euro i finansiering och uppdraget att öka och sprida den sociala och ekonomiska nyttan med framtidens internet så utvecklades Fiware. Grunden är en öppen teknologi och ett världsomspännande community med både offentliga och privata aktörer. Idag har över 100 kommuner och 1000 uppstartsföretag anammat Fiware och de grundprinciperna om öppenhet, transparens och meritokrati vilka teknologin är baserade på.

Att förstå möjligheterna med Fiware och liknande teknologier är ett sätt för projektet att välja rätt i väg för att möjliggöra öppna data för Stockholmskommunerna. När såväl befintliga verksamhetsdata digitaliseras i ökande takt och ny strömmande realtidsdata kan samlas in och bearbetas, så blir den underliggande teknologin allt viktigare. Rätt teknologi stöttar det praktiska arbetet att öppna data för allmänheten på rätt sätt med god kvalitet, vilket i förlängningen bidrar till att lättare stimulera nya innovationer från invånare och företag.

Läs mer om Fiware på deras hemsida här: https://www.fiware.org/

maj

Increased use of open data from municipalities will be an important catalyst for innovation in the Swedish business sector. Research from the Stockholm School of Economics suggests that completely open geodata could generate socio-economic gains of about SEK 200 million. And that’s just the tip of the iceberg.

That is why the city of Stockholm, Storsthlm and the Swedish Agency for Economic and Regional Growth in collaboration with the EU invite you to participate in a challenge to come up with the most innovative service or product by using data from municipalities.

Want to know more? Read more here and take on our challenge!

april

Drygt 58 000 nedladdningar under första året. Genomslaget för appversionen av Trafik Stockholms trafikinformationstjänst Trafiken.nu har gått över förväntan.

Appen var efterlängtad av stockholmsbilisterna, konstaterar Joakim Barkman, projektledare för Trafiken.nu på Trafikverket.

– Användarna hör av sig med massor av idéer och förslag på hur appen kan vidareutvecklas, berättar han.

Trafiken.nu-appen finns både i en Stockholms- och en Göteborgsversion. Under sitt första år har Stockholmsversionen laddats ner totalt drygt 58 000 gånger.

Appen har under det sitt första år vidareutvecklats och förbättrats i flera nya versioner. Den senaste, som släpptes så sent som härom dagen, innehåller bland annat en vidareutveckling av hur avstängda vägar presenteras i appen.

– I nästa version kommer även en förbättrad presentation av restidsinformation, säger Joakim Barkman, som även flaggar för att användargränssnitten i appen kommer vidareutvecklas ytterligare i kommande versioner.

Trafikinformationsappen matas dygnet runt med den senaste kvalitetsgranskade trafikinformationen direkt från Trafik Stockholm dygnet runt-bemannade vägtrafikledningscentral i Kristineberg. Trafik Stockholm drivs av Stockholms stad, Trafikverket och Nacka kommun.

I appen kan användarna få en snabb överblick av det aktuella trafikläget på de körsträckor som lagts in för bevakning. Appen ger också tillgång till livebilder från över 300 trafikkameror. Det går även att få push-notiser till mobilen när det inträffar störningar på de körsträckor man lagt in för bevakning.

Vid riktigt allvarliga trafikstörningar som kan påverka trafiken i hela Stockholm kan Trafik Stockholm skicka ut pushnotiser till samtliga som användare av Trafiken.nu-tjänsten. Senaste gången det skedde var när gastankarna på en SL-buss exploderade och fattade eld vid infarten till Klaratunneln i Stockholms city 10 mars.  Meddelandet nådde ut till 53 000 användare och öppnades aktivt av 17 000 användare, berättar Joakim Barkman.

Med appen Trafiken.nu får du:

* snabb överblick över trafikläget med aktuell köinformation och eventuella störningar som olyckor, hinder, broöpping, sprängnings- och vägarbeten. Störningarna visas på kartor och i listor i appen.

* tillgång till livebilder från drygt 300 trafikkameror.

* information vid större händelser som påverkar trafiken i hela regionen.

* möjlighet att prenumerera på notiser i de områden du reser i och få meddelande om störningar och trafikhändelser som kan komma att påverka din resa.


Anna Eriksson, generaldirektör för den nya myndigheten för digital förvaltning, DIGG, vill gärna hitta samverksmöjligheter med Stockholms stad.

– Samarbeten med Stockholm är viktigt. Det handlar mycket om att dela med sig och att jobba tillsammans, säger hon.

På torsdagen besökte hon avdelningen för finans och digital utveckling och berättade om verksamheten på den nystartade digitaliseringsmyndigheten med bas i Sundsvall.

DIGG har fått en rad olika regeringsuppdrag på sitt bord – allt ifrån e-legitimationer, webbtillgänglighetsdirektiv och öppna data till frågor om nationella standarder samt samordning och styrning av nationella digital infrastrukturen.

Anna Eriksson återkom flera gånger till den stora potentialen i myndigheternas dataresurser. Det blir en allt viktigare drivfjäder i den framtida digitaliseringsutvecklingen, menade hon.

– Jag tror att informationsförvaltare kan bli en yrkestitel som går mot en renässans i många kommuner. Tänk bara när all sensordata kommer in i systemen. Vad ska sparas och var ska allt data ta vägen?

Stockholms stads it-direktör Johanna Engman tackar Anna Eriksson efter presentationen om DIGG:s verksamhet.